Hemfosa

Årsstämma Hemfosa 2016

Bolag: Hemfosa Var: Hotel Rival, Stockholm. När: 19 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En ny  man in innebär att bolaget nu har 50 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Jens Engwall höll en presentation om bolagets verksamhet under 2015, första kvartalet 2016 samt behandlade även styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt […]

Läs mer