Getinge

Rapport från årsstämma 2017 Getinge

Bolag: Getinge Var: Tylösand När: 29 mars Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge,  Cecilia Daun Wennborg, Johan Malmquist, Malin Persson och Johan Stern samt nyvaldes Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg och Mattias Perjos. Vad sa styrelseordförande:   Att styrelsen vill ha en dialog med bolaget och medarbetarna […]

Läs mer

Årsstämma Getinge 2016

Bolag: Getinge Var: Hotell Tylösand, Tylösand När: 30 mars Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Bolagsordningen ändrades för att styrelsen skulle kunna utökas med en person, nämligen den förra vd:n Johan Malmquist. Kvinnor utgör trots den manliga utökningen 33,33% av styrelsen. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Styrelsens ordförande Carl Bennet satt som vanligt själv som ordförande under […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Getinge 2014

Bolag: Getinge Var: Tylösand Närvarande:  Ca 400 aktieägare Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor med bland annat en ny kvinna in i styrelsen. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande:  Vad sa vd i sitt anförande: Vd fokuserade på bolagets långsiktiga utveckling och beskrev den långa resa Getinge har har tagit med aktiespararna de senaste 20 åren. Vd […]

Läs mer