Electrolux

Rapport från årsstämman i Electrolux

Var: Stockholm Waterfront Congress Centre När: torsdagen den 23 mars Närvarande: ca 300 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram. Stämmans ordförande: Eva Hägg Vad sa ordförande, Ronnie Leten, i sitt inledningsanförande: Mycket bra resultat 2016. Svaga marknadsförhållanden i Latinamerika påverkade resultatutvecklingen i regionen. Gjort 3 förvärv. Vill […]

Läs mer

Årsstämma i Electrolux 2016

Var: Stockholm Waterfront Congress Centre När: Onsdagen den 6 april Hur många närvarade: Ca 350 personer. Vad beslutades: Vanliga göromål. Vad sa ordförande Ronnie Leten: Ronnie berättade om hur företagets olika marknader gått under året och om företagets resultat, utmaningar och satsningar. Nämnde affären med GE Appliance som ej blev av. Poängterade vikten av att […]

Läs mer

Rapport från Electrolux årsstämma

  Var: Münchenbryggeriet, Stockholm När: torsdagen den 26 mars Hur många närvarade: drygt 300 personer. Vad beslutades: vanliga göromål. Vad sa ordförande Ronnie Leten: han presenterade styrelsen och om deras ansvar. Kort om året som gått om resultat, utmaningar och satsingar. Poängterade vikten av att se till mångalden vid rekrytering av personal. Vad sa vd Keith […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Electrolux

Bolag: Electrolux Var: 26 mars 2013   Waterfront Congress Centre,  Stockholm. Närvarande: ca 400 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor som styrelse, ersättningar och annat. Vad sa vd/ordförande i sitt anförande: VD höll ett anförande som fokuserade på nya produkter och behovet av kassaflöde i bolaget. Flera reklamfilmer visades också. Vad gjorde/frågade Folksam: Folksam menar att Electrolux […]

Läs mer

Rapport från Electrolux bolagsstämma

Var:  Stockholm Waterfront Närvarande:   röstberättigade aktieägare ca 300 stycken plus en hel del anställda på. Och enligt stämmans ordförande, även representanter från media Vad beslutades: vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens sammansättning m m. Två nya styrelseledamöter valdes in, en ingenjör en ekonom, män båda. Vad gjorde Folksam:  Vi frågade om bankens hållbarhetsarbete […]

Läs mer