SHB

Årsstämma Handelsbanken 2016

Bolag: Handelsbanken Var: Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm När: 16 mars Vad beslutades: Sedvanliga stämmofrågor. Styrelsen utökades med två kvinnor. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Vad sa vd i sitt anförande: Vd Frank Vang-Jensen berättade att 2015 gjorde Handelsbanken den största vinsten hittills under bankens 145-åriga historia.  Trots oro i omvärlden och den risk för övervärderade tillgångsslag […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Handelsbanken

Bolag: Handelsbanken Var: Grand Hôtel, Stockholm När: 25 mars 2015 Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa ordförande i sitt anförande: Inte särskilt mycket alls. Ordförande höll sig väldigt kort. Vad sa vd i sitt anförande: Han inledde med att prata om organisationen. Att riktlinjer och ramverk sätts centralt men att kontorscheferna har […]

Läs mer

Rapport från Handelsbankens årsstämma

Bolag: Handelsbanken Var: Grand Hôtel, Stockholm Närvarande: Full sal av aktieägare i främst det äldre ålderssegmentet. Vad sa vd: Boman pratade om hur den nya tekniken hjälper kunderna att utföra bankärenden var de än befinner sig, via appar och internet. Han redogjorde även för bankens jämställdhetsarbete och för satsningarna i bland annat Storbritannien och Nederländerna.  Vad […]

Läs mer

Rapport från Handelsbankens bolagsstämma

Var: Vinterträdgården på Grand Hôtel, Stockholm Närvarande: 1 333 röstberättigade aktieägare plus en hel del anställda på Handelsbanken. Och enligt stämmans ordförande, även representanter från media Vad beslutades: vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens sammansättning och arvode till dessa med mera. Vad gjorde Folksam: frågade på vilket sätt Handelsbanken främjar möjligheterna för […]

Läs mer

Udda kommentar på SHB:s stämma

På SHB:s årsstämma idag liknade en aktieägare banken vid en stadig matrona i jämförelse  med de mer lättfotade SEB & Swedbank.  Lite udda vinkel kanske, men med tanke på att 38 procent av bankens chefer är kvinnor, och siffran för kvinnliga anställda är 53 procent  är kanske inte liknelsen så udda.

Läs mer

Spelets regler

Storbankerna pressas hårt av kreditförluster och flera av dem har begärt hjälp av både aktieägare och staten. Ändå väntas de betala ut totalt 5,4 miljarder kronor i bonusar till de anställda för 2009.  Detta skriver DN idag. Att allt annat än att de fortsätter med utbetalning vore förvånande, att hålla ingångna bonusavtal med de anställda […]

Läs mer

Rullbandet kan få bankerna att gå sämre

Vi har sett det förut. Specialistavdelninar inom finansiellabolag som gör exeptionellt goda resultat på kort sikt medan resten av firmans resultat försvunnit ner i ett svart hål. Specialisterna får bonus, resultatlön, tantiem, gratifikationer eller kort sagt rejält med flis medan kolleger får sparken och aktieägare indragen utdelning och vesen kursutveckling. Är detta rätt? Tja, i […]

Läs mer

I fought the law and the law won

Jag brukar inte hålla på med vadslagning men om jag nu skulle göra det så skulle jag kunna sätta en rätt avsevärd slant på att lagstadgad kvotering av kvinnor till svenska företag blir en realitet innan nästa val. Jag tror på detta därför att börsbolagens valberedninar inte har kunnat visa att de klarar av att […]

Läs mer

Byta upp sig eller byta ner sig

Enligt Privata Affärer överväger var femte sparare i AMF att lämna bolaget pg av alla skandaler.  Tidigare har samma sak rapporterats om SEB och andra banker. Det är myckewt ovanligt att en företagsledning lyckas reta upp sina kunder så till den milda grad. Det är fullt förståligt men är det så klokt?  Faktum är  att kunder […]

Läs mer

Ställ krav på oss!

Fungerar verkligen de mål som sätts i företagen? Forskare från fyra höjdar-business-schools har visat att mål i många fall gör mer skada än nytta. Vi menar att fördelarna av målsättningar har överdrivits och att den systematiska skadan av målfokus har ignorerats Det spelar ingen roll hur duktig en person är och hur bra hans avsikter […]

Läs mer