Banker

Rapport från årsstämma i Swedbank 2017

Bolag: Swedbank Var: Folkets hus, Stockholm När: 30 mars Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog omval av fem styrelseledamöter samt nyval av fyra ledamöter enligt följande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval av  Lars Idermark, Ulrika Francke,  Siv Svensson,  Bodil Eriksson och Peter Norman. Nyval av Mats Granryd, Bo Johansson, Annika […]

Läs mer

Årsstämma 2016 Swedbank

                    Bolag: Swedbank Var: Folketshus, Stockholm När: 5 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden samt ovanliga stämmoärenden. Två män och en kvinna ut och en man och en kvinna in innebär att bolaget nu har 50 procent kvinnor i styrelsen. Ej ansvarsfrihet för avgående ordförande och vd. Ny ordförande […]

Läs mer

Årsstämma SEB 2016

Bolag: SEB Var: Konserthuset, Stockholm När: 22 mars Vad beslutades: Vanliga stämmogöromål. Nya rutiner för röstning införs på stämma i SEB med individuella val av styrelseledamöter allt enligt önskemål från utländska ägare. SEB har 26 procent utländska ägare vilket är ganska litet bland de svenska bankerna. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Marcus Wallenberg  inledde med att […]

Läs mer

Årsstämma Nordea 2016

Bolag: Nordea Var: Folkets Hus, Stockholm När: 17 mars Vad beslutades: vanliga göromål. Och sammanslagning av Nordea till ett nordiskt bolag med säte i Sverige. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Björn ”Nalle” Wahlroos inledde med att konstatera att stämman nu förlagts till Folkets Hus är gå tillbaka till grunden efter fjolårets utflykt till Grand […]

Läs mer

Årsstämma Handelsbanken 2016

Bolag: Handelsbanken Var: Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm När: 16 mars Vad beslutades: Sedvanliga stämmofrågor. Styrelsen utökades med två kvinnor. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Vad sa vd i sitt anförande: Vd Frank Vang-Jensen berättade att 2015 gjorde Handelsbanken den största vinsten hittills under bankens 145-åriga historia.  Trots oro i omvärlden och den risk för övervärderade tillgångsslag […]

Läs mer

Ny vd i Swedbank

Swedbanks vd har under uppmärksammade former blivit utbytt. Huvudskälet som styrelsen meddelat är att det behövs en ny chef för den digitala omställningen och för att få mer nöjda kunder och medarbetare. Det är inte speciellt konstigt att man byter vd efter sju år. Ordförande i Swedbank, Anders Sundström, och resten av styrelsen, fattade därför […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Swedbank

Var: Dansens hus, Stockholm När: torsdagen den 26:e mars Vad beslutades: vanliga stämmofrågor och så röstade stämman emot förslag från två enskilda aktieägare. Vad sa ordförande: Han pratade om oro i öster, miljöfrågan och regelverk som alla påverkar banken. ”Vi kan vara nöjda med året, ett bra år för er och för oss”, sa han. ”Får vi […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i SEB

  Bolag: SEB Var: Konserthuset, Stockholm När: 25 mars 2015 Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa ordförande i sitt anförande: Han inledde med att visa en bild på alla regelverk som håller på att införas. Det var en rörig bild. ”SEB ska ha motståndskraft och flexibilitet för att hantera […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Handelsbanken

Bolag: Handelsbanken Var: Grand Hôtel, Stockholm När: 25 mars 2015 Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa ordförande i sitt anförande: Inte särskilt mycket alls. Ordförande höll sig väldigt kort. Vad sa vd i sitt anförande: Han inledde med att prata om organisationen. Att riktlinjer och ramverk sätts centralt men att kontorscheferna har […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Nordea

Bolag: Nordea Var: Grand Hôtel, Stockholm När: 19 mars 2015 Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa ordförande i sitt anförande: Björn Wahlroos talade om en välskött bank och ett inte fullt lika välskött Europa. ECB fick några kängor. Vad sa vd i sitt anförande: Vd inledde med att förklara varför han hade […]

Läs mer