Arcam

Rapport från årsstämma i Arcam 2015

  Bolag:  Arcam,    http://www.arcamgroup.com/ Var:  Mönlndal När: 23 mars 2015 Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. En ny kvinna, civil ing fd vd, nyvaldes till styrelse,  detta innebär en fördubbling av antalet. Vad sa ordförande i sitt anförande: Vad sa vd i sitt anförande: Han talade om Arcams starka […]

Läs mer