Alfa Laval

Rapport från årsstämman Alfa Laval

Bolag: Alfa Laval Var: Sparbanken Skåne Arena, Lund När: 26 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. Stämman beslutade att omvälja Jan Wäreby, Urban Fagerstedt, Michael Hallén, Åsa Hedin, Tomas Mikaelsson och Carl-Johan von Plomgren till ordinarie styrelseledamot samt att nyvälja Alexander Kotsinas, Ann-Sofie Nordh samt Dimitrij Titov. Till styrelseordförande omvaldes Jan Wäreby. Vad sa vd:  I sitt anförande […]

Läs mer

Årsstämma Alfa Laval 2016

Bolag: Alfa Laval Var: Färs & Frosta Härads Sparbank i Lund När: 25 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. En man in innebär att bolaget nu har 22 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Tom Erixon berättade om årets resultat, den starka utvecklingen 2015. Alfa Laval ärstora inom bryggerier, värmeväxlare, separatorer och […]

Läs mer

Årsstämma Alfa Laval 2015

Bolag: Alfa Laval Var: Sparbanken Skåne Arena Lund När: 23 april Vad beslutades: Sedvanliga stämmofrågor. En herre avgick och ersattes men en  kvinna. Vad sa ordförande i sitt anförande: Ordförande Anders Narvinger hälsade välkomna och sa att det är viktigt att ha en bra balans mellan skuld och kapital. Det har Alfa Laval. Han meddelade också att styrelsen kommer att […]

Läs mer