Carina Lundberg Markow

Rapport från årsstämma i Swedbank 2017

Bolag: Swedbank Var: Folkets hus, Stockholm När: 30 mars Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog omval av fem styrelseledamöter samt nyval av fyra ledamöter enligt följande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval av  Lars Idermark, Ulrika Francke,  Siv Svensson,  Bodil Eriksson och Peter Norman. Nyval av Mats Granryd, Bo Johansson, Annika […]

Läs mer

Rapport från årsstämma 2017 Getinge

Bolag: Getinge Var: Tylösand När: 29 mars Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge,  Cecilia Daun Wennborg, Johan Malmquist, Malin Persson och Johan Stern samt nyvaldes Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg och Mattias Perjos. Vad sa styrelseordförande:   Att styrelsen vill ha en dialog med bolaget och medarbetarna […]

Läs mer

Hur tänkte du nu? En podd om etik och moral i näringslivet

Två av de starkaste profilerna inom ansvarsfullt ägande, Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande hos Folksam, och Per Grankvist, författare och journalist, pratar med inbjudna gäster om etik och moral i näringslivet. Vad innebär fint formulerat värdegrundsarbete? Hur borde företags företrädare tänka och agera? Vem borde fundera mer på sin moraliska kompass? Det är […]

Läs mer

Offentlig utfrågning i riksdagen om nya regler för internationell företagsbeskattning

Var? Riksdagens första kammarsal När? 16 juni Deltagare: Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Folksam, finansminister Magdalena Andersson, Hanna Nilsson PwC, Krister Andersson Svenskt Näringsliv, Karin Pilsäter TCO, Bertil Wiman Uppsala Universitet, Yvonne Bertlin AstraZeneca AB, Joakim Fällman Scania, Andreas Nordin ABB, riksdagens skatteutskott och näringsutskott. Bakgrund: Reglerna för internationell beskattning av multinationella företag är […]

Läs mer

Modern Times Group MTG

  Bolag: Modern Times Group MTG Var: Hotell Rival, Stockholm När: 24 maj Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man och en kvinna ut samt  en man och en kvinna in innebär att bolaget fortfarande har 16,5 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Jørgen Madsen Lindemann, talade om MTG:s framtida utmaningar och satsningar på stora […]

Läs mer

Årsstämma Hexpol 2016

Bolag: Hexpol Var:  Malmö Börshus, Malmö När: 29 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: VD Georg Brunstam redogjorde för det mycket goda resultatet för 2015. Hållbarhetsfrågorna berördes bland annat genom att vd berättade om hur de genomfört kontroller […]

Läs mer

Årsstämma Trelleborg 2016

Bolag: Trelleborg Var: Söderslättshallen i Trelleborg När: 21 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man in och två kvinnor in innebär att bolaget nu har 33 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Peter Nilsson redogjorde för årets resultat som trots att den viktiga olja och gasmarknaden är mycket gott. Vad frågade Folksam:  Hur ser […]

Läs mer

Årsstämma Alfa Laval 2016

Bolag: Alfa Laval Var: Färs & Frosta Härads Sparbank i Lund När: 25 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. En man in innebär att bolaget nu har 22 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Tom Erixon berättade om årets resultat, den starka utvecklingen 2015. Alfa Laval ärstora inom bryggerier, värmeväxlare, separatorer och […]

Läs mer

Årsstämma Industrivärden 2016

Bolag: Industrivärden Var: Grand Hotell, Stockholm När: 8 maj 2015 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. En kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5% kvinnor i styrelsen. Vad sa ordförande i sitt anförande: Ordförande Fredrik Lundberg berättade om styrelsens arbete och berömde den nytillträdde vd:n för en god insats. Vad sa vd i sitt anförande: Vd […]

Läs mer

Årsstämma Ericsson 2016

Bolag: LM Ericsson Var: Waterfront Congress Centre, Stockholm När: 13 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden som utdelning, fastställande av resultat- och balansräkningar, ansvarsfrihet för styrelse och vd, styrelseval, arvode, revisorsfrågor samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Två män och en kvinna ut och två kvinnor in innebär att bolaget nu har 50 procent kvinnor […]

Läs mer