Styrelser

Dags för ny definition av styrelseproffs?

Är det inte intressant hur vi återigen ser exempel på hur en nej-sägare med uppenbart annan uppfattning än övriga i en grupp hamnar i skuggan? Istället för att bli lyssnad på? Jag talar om HQ Banks styrelse där en ledamot larmade om felaktigt värderad tradingportfölj, innan krisen blev ett faktum. Hur kommer det sig att […]

Läs mer

På egen risk

Jag har tillbringat eftermiddagen med att läsa Finansinspektionens beslut om att dra in HQ:s  tillstånd för att bedriva bankverksamhet.  Dyster läsning på många sätt, tankeväckande på andra.  Inspektionen skriver att ”banken har tagit så stora risker att den äventyrat sin överlevnad. Bankens styrelse och verkställande direktör har därmed inte begränsat bankens risktagande som lagen kräver.”  […]

Läs mer

Vad har en ordförande för uppgift?

BP:s oljekatastrof i Mexikanska golfen och den efterföljande kritiken mot bolagets styrelseordförande Carl-Henric Svanberg har väckt olika åsikter om vad en ordförande egentligen är ansvarig för. På Handelshögskolan i Stockholm tycker forskarna (och de före detta forskarna) att en ordförande ”ska hålla sig lugn och i princip bara tillsätta och avsätta verkställande direktören”. Denna syn […]

Läs mer

Pengarna trillar åt samma håll

Idag blir det Investor för min del. Troligen glada miner på aktieägarna. Positiv totalavkastning och 7,5 miljarder i vinst. Klirr i kassan för aktieägarna/pensionsspararna (och i VD:s börs). Så ska det se ut. Investors incitamentsprogram består av flera instrument till olika kategorier av anställda och är komplicerat med flera olika nivåre,  golv, tak, tidsperioder och tilldelningsgrund. […]

Läs mer

Kompetenta män

Kvinnor i näringslivet har varit en het fråga i den svenska debatten i många år nu. Folksams Jämställdhetsbarometer visar att jämställdhetsarbetet i de svenska börsföretagen har tagit fart i alla fall i de större börsbolagen.  Fortfarande är dock tre av fyra styrelseledamöter män. Är anledningen till att andelen kvinnor inte ökar att män är mer kompetenta? […]

Läs mer

Årsstämmorna igång

Utanför t-banan vid Stockholms Universitet tidigare idag blev jag påhoppad av en Greenpeace-kille som ville värva mig som medlem. Jag hade lite bråttom och sa snabbt att jag var på väg till Nordeas årsstämma. ”Ja, just det. Det är därför jag undrar om du funderat på att engagera dig för miljön!”, sa han tillbaka. Så […]

Läs mer

Kärleken och kvoteringen är blind

I styrelserummen domminerar herrarna. Detta retar en del och oroar ännu fler.  Jag tillhör dem som oroar mig. Jag bryr mig därför att de beslut som fattas i bolagens styrelser  spelar stor roll för näringslivets utveckling. finanskrisen är det senaste mycket påtagliga exemplet på vad som kan hända om inte företagen styrs med sans och förnuft.  All […]

Läs mer

No More Executive Bonuses!

En av mina gamla husgudar Henry Mintzberg skrev en spännande artikel i Wall Street Journal för inte så länge sen.  Han hävdar där att problemet med bonusbaserad ersättning till näringslivets chefer är inte att de är dåligt konstruerade. Problemet är istället att de finns överhuvudtaget. Han menar att ersättningssystemen har korrumperat hela företagsvärlden. De spelar med […]

Läs mer

Boven i dramat kallas allokering

Del 3                                      Det går alltså inte att avgöra med säkerhet om det lönar sig med aktiv eller passiv förvaltning.  Det finns egentligen inte mer än en sak med kapitalförvaltning som är riktigt säker:  Det som betyder mest för avkastningen är hur fördelningen mellan aktier och obligationer ser ut. Det brukar man kalla för  allokering  dvs fördelning mellan […]

Läs mer