Oljesand

Folksam på Statoils stämma del två – Eller från Västfronten intet nytt

Som väntat blev det ingen majoritet som stödde Greenpeace och WWF:s resolution på Statoils stämma om att bolaget bör lämna sin oljesandssatsning. Med tanke på att den norska staten äger 67 procent av bolaget, och tidigt deklarerade att man ”kan rösta för resolutionen men inte vill” så var voteringen egentligen en fråga om hur många […]

Läs mer

Folksam på Statoils stämma imorgon

En del av vår grupps arbete består i att närvara på de svenska börsbolagens årsstämmor. Vi har då valt att prioritera de bolag där vi har våra största innehav i samt de där vi är stora ägare, för att på stämmorna rösta för eller emot styrelsens förslag, men också för att ta tillfället i akt […]

Läs mer

Låt oss tala om klimatet

För vi verkar leva i olika verkligheter. Alltså, vi som oroar oss för vad som händer med jorden om den värms upp ytterligare verkar ibland se en helt annat planet än vissa äldre män. Ja, för att det är äldre män som är klimatskeptiker är inte bara mitt intryck utan också en av de få […]

Läs mer

Uppläxning i (Val)Rooseveltrummet

Om mindre än en timme är det dags för BP ordföranden att ha ett allvarligt samtal med president Obama. enligt CNN så ska mötet hållas i Rooseveltrummet i Vita Huset. Vad som ska sägas är redan känt. Obama vill att BP ska sätta av ett antal sköna miljarder dollar till en oberoende fond dit alla […]

Läs mer

Oljesand är rysk roulette med klimat och miljö

Utvinning av olja ur kanadensisk oljesand leder till massiva utsläpp av växthusgaser, förstörda ekosystem och förgiftade av vattendrag. Från Folksams sida kommer vi systematiskt använda våra ägarandelar för att förmå BP, Shell och Statoil att dra sig ur den verksamhet som enligt en ny rapport från miljöorganisationen Ceres och undersökningsföretaget Riskmetrics, hotar att bli världens […]

Läs mer

You Are Always On My Mind

Sitter på Schiphols flygplats i väntan på nästa flajt som ska ta mig till Calgary och sedermera Edmonton, och om någon dag till Fort McMurray. Där ska jag och en grupp andra nordiska investerare på plats se hur oljesand utvinns och vilka effekter detta har på miljön. En resa som blir väldigt spännande inte minst […]

Läs mer