Yttrandefrihet

Modern Times Group MTG

  Bolag: Modern Times Group MTG Var: Hotell Rival, Stockholm När: 24 maj Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man och en kvinna ut samt  en man och en kvinna in innebär att bolaget fortfarande har 16,5 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Jørgen Madsen Lindemann, talade om MTG:s framtida utmaningar och satsningar på stora […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Telia Sonera 2014

Bolag: Telia Sonera Var: Cirkus, Djurgården Stockholm Närvarande: 411 aktieägare samt 600 gäster Vad beslutades: Bland annat att inte bevilja fd vd ansvarsfrihet samt ett belöningsprogram för de anställda. Det valdes också en ny revisionsfirma efter det att det framkommit skarp kritik mot den befintliga. Till stämmoordförande valdes en kvinnlig advokat. Det är mycket ovanligt […]

Läs mer

Ansvarsfrihet för TeliaSonera

I dag tas frågan om ansvarsfrihet för den förrförre vd:n i TeliaSonera upp. En verkställande direktör kan under vissa omständigheter bli skadeståndsskyldig gentemot aktiebolaget, aktieägare eller andra som berörs av verksamheten. Den verkställande direktören ansvarar för skador som har orsakats av oaktsamhet. I TeliaSoneras fall är frågan snarare symbolisk. Den förre vd:n var bara ansvarig för […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i TeliaSonera

Bolag:  TeliaSonera Var:  3 april 2013, på Cirkus Djurgården,  Stockholm Närvarande:  ca 500 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor som styrelse, ersättningar och annat. Det valdes en ny ordförande Marie Ehrling. Vad sa vd/ordförande i sitt anförande: Vi blev överrumplade av händelseutvecklingen säger avg ordföranden angående utvecklingen kring bolagets verksamhet i Uzbekistan. Han berörde de stora […]

Läs mer

Rapport från bolagsstämma i TeliaSonera

Var: Cirkus, Stockholm När: 3 april 2012 Närvarande: ca 600 aktieägare Vad beslutades:  Sedvanliga beslutspunkter. En man avgick en annan valdes in. Vad gjorde Folksam: Vi hade förberett ett förslag till bolagsstämman  där vi föreslog  att stämman skulle besluta att ge bolagets styrelse i uppdrag att justera de nuvarande etiska riktlinjerna för TeliaSonera i enlighet […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Kinnevik

När: 7 maj 2012 Var: Rival, Stockholm Vad beslutades: Omval av styrelsen, incitamentsprogram och annan formalia. Vad gjorde Folksam? Frågade hur Kinnevik påverkar kärninnehaven Tele2 och Millicom så att de tar ansvar för att den teknik de tillhandahåller inte används på ett sätt som kränker yttrandefrihet och integritet. Telekom är en möjlighet för människor att fritt […]

Läs mer

Yttrandefrihet per telefon

Att tele- och internetoperatörer har teknik för hemlig avlyssning installerad i sina nät är i sig inte ovanligt. Så är det i Sverige och de flesta andra länder. Men i en demokratisk rättsstat används den för polisinsatser mot bankrån, mord och narkotikahandel. Kan man vara säker på att tekniken inte används i odemokratiska syften i Vitryssland?

Läs mer

Yttrandefrihet i Ankdammen

Stockholm är i många fall en riktig ankdamm. Häromdagen var jag med familjen på Melanders Fisk och köpte lite goda saker för helgmyset.  Vem står också där vid disken och väljer blad firrarna om inte TeliaSoneras ordförande Anders Narvinger. Han är en ytterst vänlig person som hälsade glatt trots att han med fog skulle vilja […]

Läs mer

Tillit, Mod och Intrigitet

KPMG och och advokatfirman Delphi presenterade en intressant undersökning om svenska företags uppförandekoder. Enligt denna har  29% av företagen en värdebaserad kod och  8% en regelbaserad uppförandekod. Det värdebaserade uppförandekoderna  uttrycker företagens kärnvärderingar och ansvaret definierar ansvaret gentemot intressenter medan regelbaserae koder innehåller mer detaljerade normer och regler. De allra flesta företagens koder är en combo av de […]

Läs mer

Konsten att göra business med Borat -Telia har svaret

Är det OK med lite förföljelser av fack, barnslaveri och annat smått o gott bara det inte står i strid med lagarna i det land man för närvarande befinner sig i? Den frågan ställde jag på TeliaSoneras bolagsstämma i går eftermiddag. Ja, jag uttryckte det lite mer bolagsstämmo-mässigt: TeliaSonera är verksam i många länder som […]

Läs mer