Jämställdhet

Årsstämma Hexpol 2016

Bolag: Hexpol Var:  Malmö Börshus, Malmö När: 29 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: VD Georg Brunstam redogjorde för det mycket goda resultatet för 2015. Hållbarhetsfrågorna berördes bland annat genom att vd berättade om hur de genomfört kontroller […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Sandvik

Bolag: Sandvik Var: Göranssons Arena, Sandviken När:  25 april Vad sa vd: Han talade om ett blandat år, rekordfakturering men ändå inte lätt. Viktigt har varit att skapa ett populärt Sandvik, även hos studenter och talanger. Vd nämnde både korruption och arbetsplatsolyckor. ”Ingen ska skada sig under sin arbetstid på Sandvik”, sa han. Trots det dog […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i AB Volvo

Bolag: Volvo Var: Liseberg, Göteborg Närvarande: 764 aktieägare Vad sa vd: Volvo har en vision att bli världsledande i hållbara transportlösningar. Hållbarhet definieras i tre delar, miljö, sociala och ekonomiska.  Vad beslutades: Vanliga göromål om ansvarsfrihet, ersättningar till ledande befattningshavare omval av styrelseledamöter. Vad gjorde/frågade Folksam: Frågade vd om Volvos arbete med jämställdhet och mångfald och bad vd […]

Läs mer

Vilken fråga tycker du är viktigast för Folksam att ta upp på bolagsstämmorna i vår?

Folksam förvaltar idag cirka 280 miljarder kronor åt våra kunder, som bland annat investeras på den svenska börsen. Med så mycket pengar följer också inflytande. Och ansvar. Genom att vara aktieägare har vi möjlighet att påverka bolagen vilket vi bland annat gör genom att ställa frågor på bolagsstämmorna. Förra året ställde vi frågor om miljö […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Securitas

När: 7 maj 2012 Var: Konserthuset, Stockholm Vad beslutades: Omval av styrelsen, incitamentsprogram och annan formalia. Vad gjorde Folksam? Frågade vd hur jämställdhetsarbetet ser ut inom bolaget och om det finns en strategi. Vad svarade Securitas? Ordförande Melker Schörling inledde med att säga att styrelsen är jämställd. Vd tog sedan vid och berättade att han tar frågan på […]

Läs mer

Rapport från Assa Abloys årsstämma

Var:Moderna Muséet, Stockholm Vad beslutades: Vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare samt förändringar i styrelsen. Ordförande sedan många år Gustaf Douglas avgick och ersattes av Lars Renström. Vad gjorde Folksam? Frågade om Assa Abloys jämställdhetsarbete som fått en uppryckning de senaste åren. Vad svarade Assa Abloy? Bolaget har infört tydliga jämställdhetsmål samt ett flertal […]

Läs mer

Rapport från Volvos bolagsstämma

  Var: Lisebergshallen, Göteborg Närvarande: 964 aktieägare plus representanter från media. Vad beslutades: sedvanliga göromål samt nyval av styrelserepresentanten och nya ordföranden Carl-Henric Svanberg. Vad gjorde Folksam: frågade om hur Volvo, som är en mansdominerad arbetsplats, arbetar för att främja möjligheterna för kvinnor att få samma möjlighet att göra karriär och nå höga positioner inom […]

Läs mer

Rapport från Swedbanks bolagsstämma

Var:  Dansens Hus Närvarande:   röstberättigade aktieägare ca 400 stycken plus en hel del anställda på . Och enligt stämmans ordförande, även representanter från media Vad beslutades: vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens sammansättning, återköpsprogram och arvode till dessa samt ett förslag om möjlighet för styrelsen att inrätta ett konvertibelprogram. Aktiespararna levererade genomtänkt […]

Läs mer

Rapport från Handelsbankens bolagsstämma

Var: Vinterträdgården på Grand Hôtel, Stockholm Närvarande: 1 333 röstberättigade aktieägare plus en hel del anställda på Handelsbanken. Och enligt stämmans ordförande, även representanter från media Vad beslutades: vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens sammansättning och arvode till dessa med mera. Vad gjorde Folksam: frågade på vilket sätt Handelsbanken främjar möjligheterna för […]

Läs mer

Rapport från Nordeas bolagsstämma

Var: Aula Magna Stockholms Universitet Närvarande: ca 700 personer Vad beslutades: att införa incitamentsprogram för ledande befattningshavare Vad gjorde Folksam?:  Vi frågade om Nordeas jämställdhetsarbete i fyra frågor. Nordea är tydlig sin hålbarhetsredovisning med ni arbetar för att uppnå jämställdhet på alla nivåer i banken. Det finns fortfarande något fler män på chefspositioner än kvinnor […]

Läs mer