Etik

Rapport från årsstämma i Kinnevik 2017

Var: Hotell Rival, Södermalm, Stockholm När: 8 maj Antal deltagare: drygt 300 närvarande personer som representerade 809 aktieägare Vad beslutades: vanliga stämmogöromål som beslutades. Nytt incitamentsprogram röstades igenom. Vad sa ordförande Tom Boardman: Varit ett tufft år för Kinnevik. Han poängterade vikten av hållbara företag. Ett viktigt fokus för styrelsen är att behålla nyckelpersoner i företaget. […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Assa Abloy 2017

  Var: Moderna Museet När: 26 april Närvarande: ca 150 personer Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa vd Johan Molin i sitt anförande (ca 40 min inklusive små filmer): Ett tufft år men som landat bra. Talade om utvecklingen och alla förvärv genom åren, Assa Abloys marknadsposition, företagets vision och […]

Läs mer

Rapport från Axfoods årsstämma 2017

  Var: Stockholm City Conference Centre, Folkets hus. När: onsdagen den 15 mars Närvarande: 375 personer Vad beslutades: Vanliga stämmogöromål. Stämmans ordförande: Mia Brunell Livfors Vad sa VD Anders Strålman: Axfood har inte bara haft en strålande tillväxt i år utan i många år. Tar marknadsandelar på en tuff marknad. Willy och hemköp når 2 […]

Läs mer

Årsstämma Industrivärden 2015

Bolag: Industrivärden Var: Vinterträdgården Grand Hotell I Stockholm När: 6 Maj Vad beslutades: Stora förändringar i styrelsen med tvp nya ledamöter och en ny ordförande. Vad sa ordförande i sitt anförande: Avgående Styrelseordföranden Sverker Martin-Lööf  berättade om företaget och om sina insatser, Industrivärdens finansiella utveckling och om de olika portförljbolagen. Vad sa vd i sini […]

Läs mer

Årsstämma TeliaSonera 2015

Bolag: Telia Sonera Var: Waterfront Congress Centre, Stockholm När: 8 april 2015 Vad beslutades: En kvinna valdes till stämmoordförande. Sedvanliga  stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Samtliga styrelseledamöter omvaldes. Belöningsprogram till anställda och ledning infördes. Vad sa ordförande i sitt anförande: Ordförande Marie Ehrling sa att kärnverksamheten I bolaget har stärkts […]

Läs mer

Konsten att ta ansvar för investeringar

Vi får ibland frågor om hur vi kan vara ägare i företag som uppenbarligen har visat brister i sitt handlande. Hos oss på Folksam arbetar vi en hel del med företagsdialog som ett redskap att påverka de bolag vi investerar spararnas pengar i. Företagsdialog är en bred, inkluderande och fortlöpande process mellan ett företag och […]

Läs mer

Eurokris, HQ-bank och Örgryte IS

Folksam är vänföretag till ett forum som kallas Etikkollegiet.  Vi bjuds löpande in till intressanta föreläsningar och diskussioner som ordnas i Kollegiets regi. Under gårdagskvällen var den inbjudne talaren Leif Pagrotsky och ämnet var eurokrisen. Leif var redan under folkomröstningskampanjen 2003 en uttalad kritiker till eurosamarbetet och gårdagens debatt kom mycket att präglas av den […]

Läs mer

Det här med bakåtsträvare

Miljöengagerade är omoderna, tillbaka-till-grottan-människor med tillväxtfientlig och kanske även företagarfientlig inställning. Känns den fördomen eller inställningen igen? Ibland verkar det vara en syn som råder bland vissa grupper inom näringslivet. ”Så fort det går bra för oss ska nån komma hit och klaga på nåt, de har väl hittat nån bagge de vill rädda” eller […]

Läs mer

Managementkonsult? Du jobbar med CSR!

Ofta har CSR setts som något annat än affärsverksamhet. De så kallade mjuka värdena har funnits vid sidan om produktionen, vid sidan om det som gör företaget till vad det faktiskt är. De senaste åren har hållbarhetsfrågorna integrerats mer och mer i affärsverksamheten i många bolag och CSR har blivit något som inte bara sparar […]

Läs mer

Konsten att göra business med Borat -Telia har svaret

Är det OK med lite förföljelser av fack, barnslaveri och annat smått o gott bara det inte står i strid med lagarna i det land man för närvarande befinner sig i? Den frågan ställde jag på TeliaSoneras bolagsstämma i går eftermiddag. Ja, jag uttryckte det lite mer bolagsstämmo-mässigt: TeliaSonera är verksam i många länder som […]

Läs mer