Årsstämma

Rapport från årsstämma i Kindred 2018

Var: Moderna Museet När: Tisdag 15 maj 2018 Närvarande: – Vad beslutades: Bland annat styrelseval, beslut om utdelning och riktlinjer för ersättning. Vad sa VD i sitt anförande: Henrik Tjärnström inledde med att berätta att 2017 har varit ett bra år för bolaget. Kindred består numera av 11 varumärken, varav åtta har förvärvats och tre […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i BillerudKorsnäs 2018

Var: Rival, Stockholm När: 15 maj Närvarande: 300 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Antal styrelseledamöter beslutades öka från sju till åtta. Vad sa styrelsens ordförande: Lennart Holm berättar om styrelsens arbete som han menar fungerat mycket bra. Även extern genomgång ska ha visat detta. Totalt har styrelsen träffats 14 gånger under året och den […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Sobi 2018

Var: Näringslivets hus När: 9 maj 2018 Närvarande: ca 50 stycken närvarande Vad beslutades: Bland annat ansvarsfrihet och styrelseval, men också om incitamentsprogram (mer om hur Folksam röstade nedan) Vad sa VD i sitt anförande: VD Guido Oelkers pratade bland annat om fortsatt fokus på blödarsjuka, och att man även kommer fortsätta satsningen inom området ”speciality care”. […]

Läs mer

Rapport från årstämma i Ahlsell 2018

Var: Vasateatern När: torsdagen den 3 maj Närvarande: ca 80 personer Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa vd i sitt anförande: En stark och stolt kultur. Har lanserat ett omfattande HR arbete för att utveckla trivsel och engagemang bland medarbetare. 2017 hade en stark försäljningsutveckling. Butiksnätverken är något Ahlsell fokuserat på […]

Läs mer

Rapport från årstämma i Securitas 2018

Var: Hilton hotell Slussen När: onsdagen den 2 maj Närvarande: ca 250 personer Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa vd i sitt anförande: Vd, som är nytillträdd, inledde med att berättade om sin bakgrund. 2017 var ett fortsatt bra år för Securitas med Australien som ny marknad. Securitas finns i […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i H&M 2018

Var: Erling Perssonsalen, Karolinska Institutet, Solna När: 8 maj Närvarande: ca 599 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Vad sa styrelsens ordförande: Stefan Persson berättade att förbättringsmöjligheter, integrering av online och butik är exempel på områden som diskuterats under 2017 års styrelsemöten. Ordförande berättar också att hållbarhetsfrågor som mänskliga rättigheter, levnadslöner och klimat varit med […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Intrum 2018

Var: Bolagets lokaler, Nacka När: 27 april 2018 Närvarande: Inte särskilt många – cirka 30 personer närvarande i lokalen Vad beslutades: Förutom de vanliga punkterna fattade stämman beslut om namnändring – från Intrum Justitia till endast Intrum Vad sa styrelsens ordförande: Per E. Larsson pratade om det intensiva styrelsearbetet (styrelsen har hållit 41 möten under […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Getinge 2018

Var: Hotell Tylösand, Halmstad När: 26 april 2018 Närvarande: ca 400 personer Vad beslutades: Det vanliga – bland annat styrelseval, ansvarsfrihet och utdelning. Vad sa styrelsens ordförande: Carl Bennet tackade aktieägarna för att de tagit sig till Halmstad och berättade om styrelsens arbete där mycket fokus läggs på uppföljning av resultat och strategi. Carl Bennet presenterade även den nya […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Sandvik 2018

Var: Göransson Arena, Sandviken När: 27 april Närvarande: ca 800 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Nyval av revisor i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Vad sa styrelsens ordförande: Johan Molin berättade bland annat att decentraliseringen har genomförts på ett mycket lyckat sätt under året och att Sandvik ska fortsätta att driva innovationer och avyttringar för […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Assa Abloy

Var: Moderna Museet När: torsdagen den 26 april Närvarande: ca 150 personer Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa vd i sitt anförande: Nya vd:n Nico Delvaux berättar om hans första månader på företaget och är imponerad och stolt över Assa Abloy inom många delar. Det kommer ske en […]

Läs mer