Inlägg av Torun Reinhammar

Rapport från årsstämma i Castellum 2017

Bolag: Castellum Var: Chalmers, Göteborg När: 23 mars Antal närvarande aktieägare: 356 – betydligt fler än förra året Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. Hela styrelsen, med fyra kvinnor och tre män, återvaldes. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Charlotte Strömberg ägnade en stor del åt hållbarhet. Hon förklarade att det är ett begrepp måste fyllas med innehåll för att bli begripligt. […]

Läs mer

Årsstämma Elekta 2016

Var: Moderna museet, Stockholm När: 1 september Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Hela styrelsen, bestående av sex män och tre kvinnor, omvaldes. De får inte mer betalt än i fjol, något som motiverades med den svaga resultatutvecklingen. Vad sa vd: Den alldeles färska vd:n Richard Hausmann tog tillfället i akt att presentera sig för aktieägarna på ett […]

Läs mer

Vilka är riskerna och möjligheterna med grön finansiering?

Vad: Seminarium i Almedalen arrangerat av Sparbankernas Riksförbund och Nordiska Investeringsbanken (NIB, med säte i Helsingfors, ägs av de nordiska och baltiska länderna tillsammans) När: 8 juli Medverkande: Carina Lundberg Markow, Folksam, Bo Lundgren, styrelseordförande Sparbankernas Riksförbund, Thomas Wrangdahl, vice vd, Nordiska Investeringsbanken, Maria Wetterstrand, fristående samhällsdebattör. Moderator: Annika Nelson Berg, Sala Sparbank. Gröna obligationer är […]

Läs mer

2017 – året då hållbarhetschefen får sparken?

Vad: Seminarium anordnat av Narva Communications När: 6 juli Var: Italienaren, Visby Deltagare: Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande Folksam, Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC, Petter Holland, vd Preem. Ylva Öhrnell, ordförande NMC. Moderator: Johannes Zetterlund, Narva. Vad sa Folksam: Är det någon som ska bli av med jobbet så är det jag! Om bolagen […]

Läs mer

Offentlig utfrågning i riksdagen om nya regler för internationell företagsbeskattning

Var? Riksdagens första kammarsal När? 16 juni Deltagare: Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Folksam, finansminister Magdalena Andersson, Hanna Nilsson PwC, Krister Andersson Svenskt Näringsliv, Karin Pilsäter TCO, Bertil Wiman Uppsala Universitet, Yvonne Bertlin AstraZeneca AB, Joakim Fällman Scania, Andreas Nordin ABB, riksdagens skatteutskott och näringsutskott. Bakgrund: Reglerna för internationell beskattning av multinationella företag är […]

Läs mer

Årsstämma i Sobi 2016

Var: IVA, Stockholm När: 24 maj Antal deltagare: 208 aktieägare var företrädda på stämman Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Vad sa vd: Geoffrey McDonough berättade om viktiga godkännanden som Sobi-läkemedel fått under 2015 och början av 2016. En annan milstolpe var att bolaget blev skuldfritt under 2015, samtidigt som intäkter, bruttomarginal, resultat och kassaflöde förbättrades under året. På miljöområdet […]

Läs mer

Årsstämma i Kinnevik

Var: Hotell Rival, Stockholm När: 23 maj Antal deltagare: 327 personer var närvarande, representerande totalt 933 aktieägare Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden, bl a formalia kring en stor extrautdelning och ett återköpsprogram. Huvudägaren Cristina Stenbeck lämnade ordförandeposten och efterträds av en sydafrikan med det passande namnet Tom Boardman. Styrelsen utökas till nio personer, varav två kvinnor, och […]

Läs mer

Årsstämma i Unibet

Var: Moderna museet, Stockholm (Det var lite svårt att hitta själva salen. En aktieägare kom 15 minuter för sent och hävdade att han snurrat runt i hela huset.) När: 17 maj Antal deltagare: Det fanns ingen lista tillgänglig över anmälda deltagare vid ingången, vilket ledde till några klagomål i början av stämman. Det kan ha varit […]

Läs mer

Årsstämma i Betsson 2016

Var: Filmstaden Sergel, Stockholm När: 12 maj Antal deltagare: Ordförande meddelade stolt att de fått flytta till större biografsalong pga det stora intresset. Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Hela styrelsen omvaldes, alltså fortsatt bara en kvinna bland de sex. Incitamentsprogram, inlösen och bemyndigande att emittera aktier och/eller konvertibler klubbades också. Vad sa vd i sitt anförande:  Ulrik Bengtsson, […]

Läs mer

Årsstämma i Investor 2016

Var: City Conference Centre, Stockholm När: 10 maj Antal deltagare: 840 i lokalen, representerande 1 553 aktieägare Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Hela den fyra kvinnor och sju man starka styrelsen omvaldes. Vad sa ordförande i sitt välkomsttal: Jacob Wallenberg pratade om det 100-årsjubilerande bolagets betydelse för Sveriges utveckling. Investor har betytt mycket för internationaliseringen av Sverige och […]

Läs mer