Inlägg av Torun Reinhammar

Rapport från årsstämma i Intrum Justitia 2017

Bolag: Intrum Justitia Var: Bolagets huvudkontor i Nacka När: 29 juni Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. Andelen kvinnor i styrelsen sjönk till 25 procent. Valberedningen förklarade detta med samgåendet med Lindorff och lovade att återkomma med ett mer jämställt förslag nästa år. Vad sa vd: Mikael Ericson talade naturligtvis mycket om fusionen med Lindorff, som […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Balder 2017

Bolag: Fastighets AB Balder Var: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg När: 11 maj Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. Vad sa vd: Erik Selin lyfte bland annat fram att bolaget givit ut en obligation om 1 miljard euro. Den fick ett väldigt bra mottagande med över 80 procent utomnordiska investerare. De finansiella målen riktas mot skuldmarknaden […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Billerudkorsnäs 2017

Bolag: Billerudkorsnäs Var: Rival, Stockholm När: 10 maj Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. Det blir nu bara sju styrelseledamöter, eftersom en kandidat hoppade av i ett sent skede. Ny i styrelsen blir Victoria Van Camp, som fick tillfälle att berätta lite om sig själv under stämman. Hon jobbar på SKF och ska bidra med kunskap om […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Sobi 2017

Bolag: Sobi Var: IVA konferenscenter, Stockholm När: 4 maj Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse och ett kritiserat långsiktigt incitamentsprogram. Det blir nu bara sex ledamöter i styrelsen eftersom Jeffrey Jonas avböjt omval och Theresa Heggie hoppat av i sent skede. Resten omvalda. Vad sa ordförande: Håkan Björklund redogjorde för styrelsens arbete under året. Totalt har det […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Atlas Copco 2017

Bolag: Atlas Copco Var: Aula Medica, Solna När: 26 april Antal närvarande personer: 375 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse och långsiktigt incitamentsprogram. Vad sa vd: Hela anförandet genomsyrades av fokus på innovation och hållbar lönsamhet. Med Atlas Copcos Atlas Copcos produkter blir kunderna mycket mer resurseffektiva vad gäller energi, vatten och material. Framför allt inom området vakuumteknik åstadkommer man […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Boliden 2017

Bolag: Boliden Var: Däckverkstaden, Aitik-gruvan, Gällivare När: 25 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. Tre av sju styrelseledamöter är kvinnor. Vad sa ordförande: Anders Ullberg berättade om ett händelserikt år då Boliden bland annat lagt under sig en ny metall, nickel, genom förvärvet av finländska Kevitsa, utvärderat en förlängning av Taragruvan och investerat i en ny […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Dometic

Bolag: Dometic Var: Meeting Room, Stockholm När: 7 april Antal närvarande personer: Drygt 40 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. I den nya styrelsen finns två kvinnor mot tidigare en, men en bit kvar till jämnställt – fem är män. Vad sa vd: Roger Johansson berättade om det förändringsarbete som pågår i bolaget mot ”One Dometic”: En […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Saab

Bolag: Saab Var: Annexet, Globen, Stockholm När: 5 april Antal närvarande personer: 287 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse och långsiktigt incitamentsprogram. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Marcus Wallenberg beklagade utvecklingen i världen mot mer protektionistiska åtgärder. Att knyta samman människor, teknik och företagande främjar trygghet och utveckling. Partnerskap är särskilt viktigt nu när teknikutvecklingen går allt […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Ericsson

Bolag: Handelsbanken Var: Kistamässan, Stockholm När: 29 mars Antal närvarande aktieägare: 538, det var 82 färre än förra året. Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse samt ett nytt långsiktigt incitamentprogram. Vad sa vd: Börje Ekholm, som tillträdde för drygt två månader sedan, höll ett långt anförande där han bland annat talade ganska mycket om att bolaget […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Handelsbanken

Bolag: Handelsbanken Var: Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm När: 29 mars Antal närvarande aktieägare: 1 593 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Pär Boman redogjorde kort och formellt om styrelsens arbete under 2016. Vad sa vd: Anders Bouvin, som blev vd i augusti i fjol men har 32 år i banken bakom sig, började med […]

Läs mer