Inlägg av Nina Bönnelyche

Rapport från årsstämma i Assa Abloy 2017

  Var: Moderna Museet När: 26 april Närvarande: ca 150 personer Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa vd Johan Molin i sitt anförande (ca 40 min inklusive små filmer): Ett tufft år men som landat bra. Talade om utvecklingen och alla förvärv genom åren, Assa Abloys marknadsposition, företagets vision och […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i JM

  Var: JMs huvudkontor, Solna När: 27 april Hur många närvarade: ca 200 personer (inte en ledig stol) Vad beslutades: vanliga göromål samt beslut om konvertibler. Vad sa ordförande Lars Lundquist: han gjorde en översiktlig genomgång av styrelsens och utskottens arbete under året. Investeringsutskottets samt revisionsutskottets ordförande berättade om deras arbete under året. Vad sa vd Johan […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i ICA Gruppen 2017

Var: Stockholm Waterfront När: fredagen den 7 april Närvarande: 433 aktieägare och gäster Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa ordförande Claes-Göran Sylvén: Inledde stämman med hur omvärlden ser ut och vad Ica har för utmaningar framöver. Ica fyller 100 år 2017. Förklarade sedan stämman öppnad. Vad sa […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i NCC 2017

  Var: Kungliga Musikhögskolan (som NCC byggt) När: onsdagen den 6 april Närvarande: ca 250 aktieägare Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa ordförande Tomas Billing: Att det varit fler möten under året än vanligt på grund av Bonava. Fortsatt starkt fokus på arbetsplatsmiljö och olyckor. Styrelsen […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Skanska 2017

Var: Stockholm Waterfront Congress Centre När: tisdagen den 4 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv. Stämmans ordförande: Dick Lundström Vad sa ordförande, Hans Biörck, i sitt inledningsanförande: Styrelsearbetet under året presenterades. Förutom stående punkter var tillkommande punkter: uppföljning av påstådda korruptionsärenden i Brasilien och Tjeckien, ny antikorruptionspolicy samt avyttring av en […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Fabege

Var: Mall of Scandinavia, Filmstaden Scandinavia salong IMAX När: torsdagen den 29 mars Närvarande: 191 personer, 45% av rösterna Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram. Stämmans ordförande: Erik Paulsson Vad sa ordförande Erik Paulsson:Höll inget eget anförande. Vad sa vd Christian Hermelin: Gick igenom de väsentligaste händelserna […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Electrolux

Var: Stockholm Waterfront Congress Centre När: torsdagen den 23 mars Närvarande: ca 300 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram. Stämmans ordförande: Eva Hägg Vad sa ordförande, Ronnie Leten, i sitt inledningsanförande: Mycket bra resultat 2016. Svaga marknadsförhållanden i Latinamerika påverkade resultatutvecklingen i regionen. Gjort 3 förvärv. Vill […]

Läs mer

Rapport från Axfoods årsstämma 2017

  Var: Stockholm City Conference Centre, Folkets hus. När: onsdagen den 15 mars Närvarande: 375 personer Vad beslutades: Vanliga stämmogöromål. Stämmans ordförande: Mia Brunell Livfors Vad sa VD Anders Strålman: Axfood har inte bara haft en strålande tillväxt i år utan i många år. Tar marknadsandelar på en tuff marknad. Willy och hemköp når 2 […]

Läs mer

Årsstämma i Tele2 2016

  Var: Hotell Rival, Stockholm När: tisdagen 24:e maj Antal deltagare: ca 250 personer som ombud eller aktieägare. Vad sa ordförande Mike Parton: Talade om Tele2s möjligheter och utmaningar och även företagets mission och vision. Redogjorde även företagets resultat de senaste 10 åren. Styrelsens har under året på olika sätt haft 23 möten. Gick igenom […]

Läs mer

Årsstämma i Hexagon 2016

Var: Operaterassen, Karl XII:s torg i Stockholm När: tisdagen den 10:e maj Närvarande: Runt 200 personer Vad beslutades: vanliga stämmogöromål. Vad sa ordförande Melker Schörling: Inget inledande utan ordet gick fort över till vd. Vad sa vd Ola Rollén: Inledde sitt anförande med en introduktion om Hexagon. Är ledare inom informationsteknologi och har över 16000 […]

Läs mer