Inlägg av Nina Bönnelyche

Rapport från årsstämma i MTG 2017

Var: Rival, Stockholm När: 9 maj Hur många: ca 100 personer som företrädde 340 aktieägare. 60% av aktierna var företrädda. Vad beslutades: vanliga göromål samt ett långsiktigt incitamentsprogram. Vad sa ordförande David Chance: Höll ett relativt långt inledande anförande. Förändring är med som en råd tråd. Förändring är också en del av MTGs DNA. Konsumenter […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Kinnevik 2017

Var: Hotell Rival, Södermalm, Stockholm När: 8 maj Antal deltagare: drygt 300 närvarande personer som representerade 809 aktieägare Vad beslutades: vanliga stämmogöromål som beslutades. Nytt incitamentsprogram röstades igenom. Vad sa ordförande Tom Boardman: Varit ett tufft år för Kinnevik. Han poängterade vikten av hållbara företag. Ett viktigt fokus för styrelsen är att behålla nyckelpersoner i företaget. […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Industrivärden 2017

Var: Vinterträdgården, Grand Hotel När: 9 maj Närvarande: drygt 300 personer Vad beslutades? Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa ordförande Fredrik Lundberg i sitt anförande: Har tittat på potentiella investeringar men valt att fokusera på aktuell portfölj. Utvecklingen 2016 var avsevärt bättre än marknaden. Berättade om styrelsens arbete. Vad […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Securitas 2017

Var: Hilton Hotell, Slussen, Stockholm När: 3:e maj Närvarande: 232 personer Vad beslutades: vanliga stämmogöromål. Inval av 3 nya styrelseledamöter. Vad sa vd Alf Göransson: Talade i cirka 20 minuter och främst om siffror och framgångarna under 2016 som var ett rekordår. Gjorde ett mycket stort förvärv av Diebold Electronic Security. Hållbarhet är idag en […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Assa Abloy 2017

  Var: Moderna Museet När: 26 april Närvarande: ca 150 personer Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa vd Johan Molin i sitt anförande (ca 40 min inklusive små filmer): Ett tufft år men som landat bra. Talade om utvecklingen och alla förvärv genom åren, Assa Abloys marknadsposition, företagets vision och […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i JM

  Var: JMs huvudkontor, Solna När: 27 april Hur många närvarade: ca 200 personer (inte en ledig stol) Vad beslutades: vanliga göromål samt beslut om konvertibler. Vad sa ordförande Lars Lundquist: han gjorde en översiktlig genomgång av styrelsens och utskottens arbete under året. Investeringsutskottets samt revisionsutskottets ordförande berättade om deras arbete under året. Vad sa vd Johan […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i ICA Gruppen 2017

Var: Stockholm Waterfront När: fredagen den 7 april Närvarande: 433 aktieägare och gäster Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa ordförande Claes-Göran Sylvén: Inledde stämman med hur omvärlden ser ut och vad Ica har för utmaningar framöver. Ica fyller 100 år 2017. Förklarade sedan stämman öppnad. Vad sa […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i NCC 2017

  Var: Kungliga Musikhögskolan (som NCC byggt) När: onsdagen den 6 april Närvarande: ca 250 aktieägare Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa ordförande Tomas Billing: Att det varit fler möten under året än vanligt på grund av Bonava. Fortsatt starkt fokus på arbetsplatsmiljö och olyckor. Styrelsen […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Skanska 2017

Var: Stockholm Waterfront Congress Centre När: tisdagen den 4 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv. Stämmans ordförande: Dick Lundström Vad sa ordförande, Hans Biörck, i sitt inledningsanförande: Styrelsearbetet under året presenterades. Förutom stående punkter var tillkommande punkter: uppföljning av påstådda korruptionsärenden i Brasilien och Tjeckien, ny antikorruptionspolicy samt avyttring av en […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Fabege

Var: Mall of Scandinavia, Filmstaden Scandinavia salong IMAX När: torsdagen den 29 mars Närvarande: 191 personer, 45% av rösterna Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram. Stämmans ordförande: Erik Paulsson Vad sa ordförande Erik Paulsson:Höll inget eget anförande. Vad sa vd Christian Hermelin: Gick igenom de väsentligaste händelserna […]

Läs mer