Inlägg av Jacob Johansson

Rapport från årsstämma i SEB 2018

Var: Konserthuset, Stockholm När: Måndagen 26 mars Närvarande: 1 114 aktieägare Vad beslutades: Vanliga stämmobeslut såsom val av styrelse och revisor, beslut om ansvarsfrihet etc. Vad sa SEB:s ordförande: Marcus Wallenberg inledde stämman med att prata om att han ser en trend att näringslivet har en mer framträdande roll i att bidra till ett mer […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Castellum 2018

Var: Chalmers, Göteborg När: torsdagen 22 mars Närvarande: Cirka 400 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse och revisor, ansvarsfrihet etc. Vad sa Castellums ordförande: Charlotte Strömberg talade om styrelsearbete som ett lagarbete, och att Castellum vill skapa långsiktigt och hållbart aktieägarvärde. Hon fortsatte med att bland annat prata om  #metoo och hur inget […]

Läs mer