Inlägg av Jacob Johansson

Rapport från årsstämma i Tele2 2018

Var: Rival, Stockholm När: Måndag 21 maj Hur många: Cirka 219 deltagare på plats Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden – men även i tele2 bytte man styrelseordförande Vad sa (avgående) ordförande Mike Parton: 2017 har varit ett bra år för Tele2, där man bland annat lyckades nå en affär för verksamheten Nederländerna. Mike Parton berättade att han […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Kinnevik 2018

Var: Rival, Stockholm När: Måndag 21 maj Hur många: Cirka 265 deltagare på plats Vad beslutades: Det vanliga (utdelning, ansvarsfrihet etc.) – en ny styrelseledamot valdes in och det valdes även en ny styrelseordförande Vad sa (avgående) ordförande Tom Boardman: Han talade om att 2017 varit ett bra år för Kinnevik, med ”strong operational performance”. […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Kindred 2018

Var: Moderna Museet När: Tisdag 15 maj 2018 Närvarande: – Vad beslutades: Bland annat styrelseval, beslut om utdelning och riktlinjer för ersättning. Vad sa VD i sitt anförande: Henrik Tjärnström inledde med att berätta att 2017 har varit ett bra år för bolaget. Kindred består numera av 11 varumärken, varav åtta har förvärvats och tre […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Sobi 2018

Var: Näringslivets hus När: 9 maj 2018 Närvarande: ca 50 stycken närvarande Vad beslutades: Bland annat ansvarsfrihet och styrelseval, men också om incitamentsprogram (mer om hur Folksam röstade nedan) Vad sa VD i sitt anförande: VD Guido Oelkers pratade bland annat om fortsatt fokus på blödarsjuka, och att man även kommer fortsätta satsningen inom området ”speciality care”. […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Intrum 2018

Var: Bolagets lokaler, Nacka När: 27 april 2018 Närvarande: Inte särskilt många – cirka 30 personer närvarande i lokalen Vad beslutades: Förutom de vanliga punkterna fattade stämman beslut om namnändring – från Intrum Justitia till endast Intrum Vad sa styrelsens ordförande: Per E. Larsson pratade om det intensiva styrelsearbetet (styrelsen har hållit 41 möten under […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Getinge 2018

Var: Hotell Tylösand, Halmstad När: 26 april 2018 Närvarande: ca 400 personer Vad beslutades: Det vanliga – bland annat styrelseval, ansvarsfrihet och utdelning. Vad sa styrelsens ordförande: Carl Bennet tackade aktieägarna för att de tagit sig till Halmstad och berättade om styrelsens arbete där mycket fokus läggs på uppföljning av resultat och strategi. Carl Bennet presenterade även den nya […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Industrivärden 2018

Var: Vinterträdgården, Grand Hôtel När: Tisdag 17 april Närvarande: 402 personer deltog i stämman Vad beslutades: Det vanliga – bland annat val av styrelse och revisor (inga förändringar) och beslut om utdelning. Vad sa styrelsens ordförande: Fredrik Lundberg talade bland annat om läget i världsekonomin, som gick fortsatt starkt 2017, och att man utvärderat nya investeringskandidater men beslutat […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Telia 2018

Var: Cirkus, Stockholm När: Tisdag 10 april Närvarande: 196 aktieägare på plats Vad beslutades: Inga konstigheter – vanliga punkter såsom val av styrelse och revisorer, ansvarsfrihet för VD och styrelse och utdelning. Vad sa Telias ordförande: Marie Ehrling pratade om att Telia är ”dunderladdat” för att skapa tillväxt; man vill inte bli något annat – […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Fabege

Var: Filmstaden Solna När: Måndagen 9 april 2018 Närvarande: 238 aktieägare närvarande Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden såsom styrelseval och återval av revisor – men även ändring av bolagsordningen (aktiesplit). Vad sa Fabeges ordförande: Här gäller det att hålla tungan rätt i mun: avgående ordförande Erik Paulsson tackade personalen och pratade varmt om allt engagemang i bolaget, medan  tillträdande […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Volvo

Var: Konserthuset, Göteborg När: Torsdagen 5 april Närvarande: 805 aktieägare Vad beslutades: Vanliga stämmobeslut; styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Dock inte återval av revisor, utan från stämman och fyra år framöver tar Deloitte över revisionen (tidigare PwC). Vad sa Volvos ordförande: Förutom det sedvanliga välkomsttalet fick styrelsens ordförande, Carl-Henric Svanberg, svara på många frågor angående Cevians […]

Läs mer