Inlägg av Jacob Johansson

Rapport från årsstämman i Industrivärden 2018

Var: Vinterträdgården, Grand Hôtel När: Tisdag 17 april Närvarande: 402 personer deltog i stämman Vad beslutades: Det vanliga – bland annat val av styrelse och revisor (inga förändringar) och beslut om utdelning. Vad sa styrelsens ordförande: Fredrik Lundberg talade bland annat om läget i världsekonomin, som gick fortsatt starkt 2017, och att man utvärderat nya investeringskandidater men beslutat […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Telia 2018

Var: Cirkus, Stockholm När: Tisdag 10 april Närvarande: 196 aktieägare på plats Vad beslutades: Inga konstigheter – vanliga punkter såsom val av styrelse och revisorer, ansvarsfrihet för VD och styrelse och utdelning. Vad sa Telias ordförande: Marie Ehrling pratade om att Telia är ”dunderladdat” för att skapa tillväxt; man vill inte bli något annat – […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Fabege

Var: Filmstaden Solna När: Måndagen 9 april 2018 Närvarande: 238 aktieägare närvarande Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden såsom styrelseval och återval av revisor – men även ändring av bolagsordningen (aktiesplit). Vad sa Fabeges ordförande: Här gäller det att hålla tungan rätt i mun: avgående ordförande Erik Paulsson tackade personalen och pratade varmt om allt engagemang i bolaget, medan  tillträdande […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Volvo

Var: Konserthuset, Göteborg När: Torsdagen 5 april Närvarande: 805 aktieägare Vad beslutades: Vanliga stämmobeslut; styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Dock inte återval av revisor, utan från stämman och fyra år framöver tar Deloitte över revisionen (tidigare PwC). Vad sa Volvos ordförande: Förutom det sedvanliga välkomsttalet fick styrelsens ordförande, Carl-Henric Svanberg, svara på många frågor angående Cevians […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i SEB 2018

Var: Konserthuset, Stockholm När: Måndagen 26 mars Närvarande: 1 114 aktieägare Vad beslutades: Vanliga stämmobeslut såsom val av styrelse och revisor, beslut om ansvarsfrihet etc. Vad sa SEB:s ordförande: Marcus Wallenberg inledde stämman med att prata om att han ser en trend att näringslivet har en mer framträdande roll i att bidra till ett mer […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Castellum 2018

Var: Chalmers, Göteborg När: torsdagen 22 mars Närvarande: Cirka 400 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse och revisor, ansvarsfrihet etc. Vad sa Castellums ordförande: Charlotte Strömberg talade om styrelsearbete som ett lagarbete, och att Castellum vill skapa långsiktigt och hållbart aktieägarvärde. Hon fortsatte med att bland annat prata om  #metoo och hur inget […]

Läs mer