Inlägg av Helena Kernell

Rapport från årsstämma i BillerudKorsnäs 2018

Var: Rival, Stockholm När: 15 maj Närvarande: 300 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Antal styrelseledamöter beslutades öka från sju till åtta. Vad sa styrelsens ordförande: Lennart Holm berättar om styrelsens arbete som han menar fungerat mycket bra. Även extern genomgång ska ha visat detta. Totalt har styrelsen träffats 14 gånger under året och den […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i H&M 2018

Var: Erling Perssonsalen, Karolinska Institutet, Solna När: 8 maj Närvarande: ca 599 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Vad sa styrelsens ordförande: Stefan Persson berättade att förbättringsmöjligheter, integrering av online och butik är exempel på områden som diskuterats under 2017 års styrelsemöten. Ordförande berättar också att hållbarhetsfrågor som mänskliga rättigheter, levnadslöner och klimat varit med […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Sandvik 2018

Var: Göransson Arena, Sandviken När: 27 april Närvarande: ca 800 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Nyval av revisor i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Vad sa styrelsens ordförande: Johan Molin berättade bland annat att decentraliseringen har genomförts på ett mycket lyckat sätt under året och att Sandvik ska fortsätta att driva innovationer och avyttringar för […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Essity 2018

Bolag: Essity Var: Waterfront Building, Stockholm När: 12 april Närvarande: 460 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Beslut att antal styrelsemöten ska uppgå till nio och ingen suppleant. Vad sa ordförande Per Boman: Ordförande talade relativt kort. Betonade att det varit stort engagemang hos samtliga personer inom styrelsen. Vad sa vd Magnus Groth: VD blickade tillbaka på året […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i SSAB 2018

Bolag: SSAB Var: Rival, Stockholm När: 10 april Närvarande: 430 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Vad sa ordförande: Bengt Kjell talade om bolagsstyrning vilket han menar gör bolaget effektivt. Ordförande menar att styrelsearbetet har blivit allt mer omfattande. Ordförande visade exempel på vad bolaget arbetat med under 2017 vilket innefattade arbete med säkerhet, hållbarhetsfrågor, löpande […]

Läs mer