Inlägg av Helena Kernell

Rapport från årsstämman i Essity 2018

Bolag: Essity Var: Waterfront Building, Stockholm När: 12 april Närvarande: 460 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Beslut att antal styrelsemöten ska uppgå till nio och ingen suppleant. Vad sa ordförande Per Boman: Ordförande talade relativt kort. Betonade att det varit stort engagemang hos samtliga personer inom styrelsen. Vad sa vd Magnus Groth: VD blickade tillbaka på året […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i SSAB 2018

Bolag: SSAB Var: Rival, Stockholm När: 10 april Närvarande: 430 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Vad sa ordförande: Bengt Kjell talade om bolagsstyrning vilket han menar gör bolaget effektivt. Ordförande menar att styrelsearbetet har blivit allt mer omfattande. Ordförande visade exempel på vad bolaget arbetat med under 2017 vilket innefattade arbete med säkerhet, hållbarhetsfrågor, löpande […]

Läs mer