Rapport från årsstämma i SEB 2018

Var: Konserthuset, Stockholm

När: Måndagen 26 mars

Närvarande: 1 114 aktieägare

Vad beslutades: Vanliga stämmobeslut såsom val av styrelse och revisor, beslut om ansvarsfrihet etc.

Vad sa SEB:s ordförande: Marcus Wallenberg inledde stämman med att prata om att han ser en trend att näringslivet har en mer framträdande roll i att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vidare pratade ordföranden att banken lagt ner över 700 miljoner kronor på att arbeta med regelverksanpassning – bara under 2017! Han passade på att särskilt tacka alla som arbetat med dessa omfattande frågor. Dessutom nämnde han bankunionen och frågor om skatter och avgifter för banker, och vikten av att Sverige inte avviker för mycket från omvärlden.

Vad sa VD: Johan Torgeby inledde med att prata om det nya kontoret i Arenastaden, som är Sveriges största privata arbetsplats. VD fortsatte med att höja en varningens finger för utvecklingen på finansmarknaden, där de senaste årens utveckling kan leda till obalans mellan avkastning och vinst – men att det än så länge ser bra ut. Han nämnde även att SEB är en del av DJ Sustainability Index, och att 25 procent av bankens fonder numera förvaltas enligt någon form av hållbarhetskriterium, och att utbudet kring hållbar finansiering ökar. Dessutom pratades det om det fysiska- och digitala mötet – tydligen besöker genomsnittskunden bara ett fysiskt kontor vart sjunde år!

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader, men det blir allt mer tydligt att den kommer behöva vara lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för stora.

Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Det är positivt att hållbarhet generellt är en viktig del av SEB:s affärsmodell, men hur ser SEB specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Jag undrar också om VD kan berätta lite mer om SEB:s arbete kopplat till rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?

Vad svarade VD Johan Torgeby:

SEB har arbetat mycket med hållbarhet, och gör exempelvis hållbarhetsbedömningar på kreditsidan. Man har även börjat titta på hur man kan kvantifiera hållbarhetsaspekter i aktieanalysen. SEB har dessutom tittat på de globala målen, och valt ut fyra stycken som man särskilt fokuserar på:

 • Tillväxt
 • Infrastruktur
 • Klimat
 • Stabila institutioner

När det gäller TCFD välkomnar man rekommendationerna och att det blir mer enhetliga principer.

Övriga frågor:

Det var en hel del frågor på stämman, här kommer ett axplock:

Aktiespararna ställde bland annat en fråga kring försäljningen av den danska pensionsverksamheten, där VD svarade att det hade kostat mer än vad det skulle smakat att ha den kvar. En annan aktieägare frågade om hur Nordeas flytt kommer att påverka SEB. VD svarade att man generellt inte vill uttala sig om konkurrenter, men att de förväntar sig att Nordea fortsatt kommer att vara en formidabel konkurrent på den svenska marknaden. När det gäller deras besparingar konstaterade VD att Nordea angivit en summa, men att det återstår att se vad den slutliga effekten blir.

En tredje aktieägare ville föra till protokollet att han var missnöjd över att det inte fanns bullar till kaffet.

Några tweets från stämman @etikkatten:

Nu dags för röstdosor. Förväntat sorl i publiken. #seb

Revisorn anger att #seb kommit långt i att integrera hållbarhet i affärsmodeller. #seb

Fråga om vad som händer med valutadagsvinsterna vid blockkedjeteknik. – De försvinner, säger VD #seb

”Det klassiska valet mellan lunchstämning och lynchstämning”. Ordföranden är i högform. #seb

Ca 300 personer deltar i revisionen av #seb. Tänk vad man lär sig!

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *