Rapport från årsstämma i Nordea 2018

Var: Stockholm, Grand Hôtel Vinterträdgården

När: torsdagen den 15 mars

Närvarande: Många fler än vanligt, omkring 1000 personer varav 200 från Finland.

Vad beslutades: Den stora frågan gällde förslaget om flytt av huvudkontoret till Finland, vilket 96,9 procent av aktieägarna röstade för.

Vad sa Nordeas ordförande: Björn Wahlroos talade bland annat om uppgraderingen av bankens IT-system, som han jämförde med trasslig spaghetti. Numera är IT-systemen på sin höjd tagliatelle. Han ägnade även tid åt compliance-frågor och menade att i framtiden kommer att vara mycket svårare att vara brottsling eftersom alla pengar kommer kunna kontrolleras. I övrigt ägnades mest tid åt att redogöra för bakgrunden till förslaget om att flytta huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors.

Vad sa VD: Casper von Koskull redogjorde för alla utmaningar han ser för banken och för hur väl rustad han tycker banken är för att hantera dem. Han nämnde områden som IT, digitala produkter och tjänster och utveckling av personal. De missnöjda kunderna är för många. Vd ägnade även tid åt att prata om hållbarhetsarbetet. Nordea har tidigare arbetat med ESG men nu är de även på väg att implementera hållbarhet i finansieringsverksamheten. Bland annat har banken minskat utlåningen till olje- och offshoreindustrin samt Ryssland. ”Men vi har mycket kvar att göra”, lade vd till.

Vad frågade Folksam:

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Och det blir allt mer tydligt att det kommer behöva bli lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för omfattande.

Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Nordea på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?

Nordea har kommunicerat att ni stödjer rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd även kunna berätta mer om det?

Vad svarade VD Casper von Koskull:

Tack det är en viktig fråga och för Nordea så gäller hållbarhet hela verksamheten, det är inte en sidofråga. Vad gäller klimatfrågan, som du mycket rätt säger är viktig, så är vi den första banken i Europa som i ett position paper har tagit fram hur arbetet med klimatet i kärnverksamheten ska hanteras. Det är jag otroligt stolt över. Vad gäller TCFD så har vi påbörjat arbetet med att kvantifiera risker och möjligheter i vår verksamhet  och vi jobbar tillsammans med andra aktörer, och träffat Finansdepartementet och Finansinspektionen, för att hitta ett gemensamt sätt att titta på detta. Jag är också stolt över att vi häromdagen blev kontaktade av FN:s generalsekreterare Antonio Guterres om att vi ska vara med och ta fram principer för att leva upp till Parisavtalet. Det är ett testamente på att vi är ledande. Under tredje kvartalet kommer vi tillsammans med generalsekreteraren att komma ut med riktlinjer för hur vi kan jobba med detta.

Folksams yttrande vid frågan om flytten:

Stämman har valt styrelsen för att den ska tillvarata våra intressen. Styrelsen har tagit fram ett beslutsunderlag som visar på de fördelar som kan komma aktieägarna tillgodo. Folksam har förtroende för styrelsen, men vi ser samtidigt stora osäkerheter med förslaget, som exempelvis höga risker och kostnader som vi även hörde AMF nämna tidigare. Sammantaget så gör detta att vi kommer att lägga ner vår röst.

Övriga frågor: Stämman var välbesökt och många aktieägare tog chansen att ställa frågor. Så många att det blev kapplöpning till mikrofonerna. Frågor om Polen, om en eventuell bankkrasch, om varför stämman inte flyttats till en större lokal där alla fick plats, om pengatvätt osv. En aktieägare som till vardags är slaktare hade även tagit ledigt från jobbet för att komma och säga ”en sanningens ord till oss aktieägare, direktörer och kapitalister”.

Några Tweets från stämman @etikkatten:

Wahlroos inleder stämman med några politiska reflektioner. Nämner Trump och hans ev möte m ”hur nu den där lilla raketmannen titulerar sig själv” #nordea

”Många av er har säkert sett Netflix-serien Narcos”, säger Wahlroos. Katten ser sig omkring och tvivlar. #nordea

Finlandsvenskt samtal här när ordf undrar om han får dua frågeställaren. Frågeställaren svarar ja på det. #nordea

”Parodiskt när adelsmannen von Koskull pratar om värderingar”, säger aktieägaren o kallar oss andra här för ”valutasvin” #nordea

 

/Emilie Westholm

Taggar: , ,

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *