Rapport från årsstämma i Securitas 2017

Var: Hilton Hotell, Slussen, Stockholm

När: 3:e maj

Närvarande: 232 personer

Vad beslutades: vanliga stämmogöromål. Inval av 3 nya styrelseledamöter.

Vad sa vd Alf Göransson: Talade i cirka 20 minuter och främst om siffror och framgångarna under 2016 som var ett rekordår. Gjorde ett mycket stort förvärv av Diebold Electronic Security. Hållbarhet är idag en integrerad del av bolaget, inbyggt i ledningssystemet. Har obligatorisk utbildning i koden för alla medarbetare samt rapporterar enligt GRI. Förbättring av väktarnas löner är en viktig fråga. Nytt koncept för varumärket lanseras före sommaren – ”a new face of security”.

Vad frågade Folksam: En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Securitas gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade vd Alf Göransson: På första frågan svarade Alf Nej. Den viktigaste frågan ur ett hållbarhetsperspektiv i ett vidare begrepp är att betala vettiga löner till företagets väktare så att man kan leva på sin lön helt enkelt. Tror att det skulle bli en ganska märklig dynamik om cheferna får bonusprogram för ju högre löner som betalas till väktarna. En annan fråga som är i starkt fokus ur ett hållbarhetsperspektiv är hur många mil man kör med sina bilar och koldioxidutsläppet. Ökningen beror på att businessen växer, det är fler väktare som kör bilar och det skulle även här bli märklig dynamik om vi kopplar det till bonus. Alltså ju färre kilometer vi kör ju mer bonus skulle det ge. Däremot så höjer Securitas kraven varje år för hur mycket företagets bilar får lov att släppa ut som redovisas i hållbarhetsredovisningen. En annan del där Securitas kopplat bonussystemet med hur de jobbar med annat än själva resultatet är utfallet av medarbetarundersökningen som bygger på ledarskapet. Sedan 2016 har de infört att om man förbättrar sitt index för man högre bonus, gör man inte det får man ingen bonus alls. Det har haft avseende effekt.

Ordförande Marie Ehrling svarade även att hållbarhet är ett ganska vitt begrepp och det handlar också om Securitas roll i samhället och det är en del av Securitas övergripande strategi och då är det på lång sikt väldigt väl kopplat också med att vara framgångsrik i resultatutvecklingen. Hållbarhet är relevant i många sammanhang.

Övriga frågor:

Aktiespararna frågade bland annat vad den höga personalomsättningen beror på.

Några twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

En annan katt på väg till Securitas årsstämma, med sällskap av två kattungar #securitas

2016- rekordår för Securitas #securitas

Hållbarhet är idag en integrerad del av verksamheten #securitas

Våra säkerhetstjänster höjer kundernas säkerhetsnivå #securitas

Film om säkerhetsutmaningar i ett Turkiskt shoppingmall #securitas

Jobbar idag med förebyggande säkerhet i dag än reaktiv säkerhet #securitas

De 3 nya styrelseledamöterna presenterar sig nu #securitas

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *