Rapport från årsstämma i Assa Abloy 2017

 

Var: Moderna Museet

När: 26 april

Närvarande: ca 150 personer

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa vd Johan Molin i sitt anförande (ca 40 min inklusive små filmer):

Ett tufft år men som landat bra. Talade om utvecklingen och alla förvärv genom åren, Assa Abloys marknadsposition, företagets vision och strategi.

Urbanisering och ökat välstånd i världen driver efterfrågan. Teknologi skapar nya segment och områden. Byggnader blir mer och mer en del i sustainability konceptet. Byggnormer förändras hela tiden och blir mer och mer komplexa och samtidigt effektiva.

Är sedda som ett innovativt företag och får många priser för företagets innovationer.

Skapar hållbara produkter. En stor det av värme och kyla läckage från byggnader kommer från olika öppningar. Har produkter med isoleringsförmåga och öppnar och sluter snabbare. Arbetar med hållbart material.

Elektromekaniska produkter driver tillväxten. Företaget blir mer och mer ett elektroniskt bolag. Det uppkopplade hemmet kommer i framtiden driva efterfrågan.

Jobbar med att reducera antalet leverantörer och har utvecklat inköpsrutiner.

Vad frågade Folksam:

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Assa Abloy gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade vd:

Vi har satt upp tydliga mål i hela företaget, om man läser rapporten. Dels har vi tydliga mål mot kund, man ska inte underskatta möjligheten att förbättra affären också genom att ta fram hållbara produkter som uppskattas mycket av kunderna. I USA vad gäller publika byggnader som byggs kommer hälften att innehålla produkter av hållbar karaktär så det är en väldigt viktig parameter. Vi har satt upp tydliga mål också vad gäller vårt internarbete. För det första har vi strukturerat bolaget så att folk har fått direkt ansvar som är mätbart i varje anläggning som vi bedriver och vi har också ISO krav på alla anläggningar vi har så över 90 procent av anläggningarna vi har är ISO certifierade. Det är några mekaniska anläggningar som fortfarande saknar detta. Tydliga mål har vi och sen mäter vi det här. Det gör vi kvartalsvis, tidigare var det halvårsvis och innan dess årsvis så frekvensen har gått upp och där ser vi att vi har väldigt goda resultat. Vi går också ut hos våra underleverantörer, över 90 procent av det vi köper in mäter vi och i form att vi går ut och gör audits. Vi får större kraft att jobba med dem. De som inte är godkända släpper vi och andra som är gulmarkerade de hjälper vi till att bli gröna och sen jobbar vi huvudsakligen enbart med gröna leverantörer. De tydliga målen som vi har är det som vi mäter och vi ser att det går starkt framåt och det visar sig också att det även finns stor potential som jag nämnde i min presentation. Det här hjälper Assa Abloy. Vi kan göra mer med mindre och det är otroligt viktigt. Vi har inte bedömt att vi behöver ha rörlig ersättning kopplat till det för det är nog att mäta den ekonomiska effektiviteten, hur mycket kapital man binder och vilken typ av avkastning man uppnår i form av rörelseresultat på det man gör. Så idag har vi inte sett det nödvändigt för att nå resultat, vi tror att vi når bra resultat utan. Det finns så mycket man vill mäta och det finns så mycket som man vill betala pengar för men jag tror att det bästa är att vi har människor som är ansvariga och har en plan för året vad det ska genomföra.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om redovisningsfelen vad som är orsaken bakom dem. Frågade även vilka marknader man kommer expandera på och vart Assa Abloy befinner sig vad gäller ny teknik.

Andra ap fonden hade bl.a. synpunkter på vds höga rörliga ersättningsdel men röstar ej emot samt att matchningsaktiers koppling till tydliga mål saknas.

Några twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

”Absolut marknadsledare inom våran bransch”

Varje produktkategori har en miljödeklaration

Nätverk av närvaro med butiker i Afrika. 60 moderna fabriker. Säljer för 1 miljard kronor idag men stor potential.

Satsar även starkt i Latinamerika

Visar bild med flera prisbelönta innovationer

”Hållbarhet skapar affärsmöjligheter”

Har stängt många fabriker och kontor vilket har varit viktigt vid så många förvärv

Sammanfattningsvis var 2016 ett bra år trots utmaningar på marknaden

Sofia Schörling Högberg ny i styrelsen och presenterade sig.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *