Rapport från årsstämma i JM

 

Var: JMs huvudkontor, Solna

När: 27 april

Hur många närvarade: ca 200 personer (inte en ledig stol)

Vad beslutades: vanliga göromål samt beslut om konvertibler.

Vad sa ordförande Lars Lundquist: han gjorde en översiktlig genomgång av styrelsens och utskottens arbete under året. Investeringsutskottets samt revisionsutskottets ordförande berättade om deras arbete under året.

Vad sa vd Johan Skoglund: Vd höll ett relativt långt anförande som piggades upp med flera filmvisningar. Har varit ett bra år för JM tack vare en fortsatt stor efterfrågan på bostäder och inte minst pga JMs fantastiska anställda.
Presenterade JMs framgångsfaktorer;
* Hållbart samhällsbyggande. Utvecklat två nya produktkoncept som presenterad med film. Smarta kvadrat för ekonomisk boende och Premium för lyxigare bostäder
Alla bostadsprojekt som börjas från 1 jan 2018 ska vara Svanenmärkta.
Nytt program med JMs viktigaste hållbarhetsaspekter fram till 2030 som är i linje med hållbarhetsmålen.
Berättade om Täby Park som är ett pilotprojekt för en levande stad, vara grön och staden ska vara klimatsmart. Startade i slutet av 2016.

*Kunddialog. Ökad digitalisering för ökat kundvärde.

* Medarbetarna. Stommen i allt. Har olika JM anpassade utbildningar. Mångfalt är en viktig fråga och tagit fram nya långsiktiga mål. Har program för utrikesfödda ingenjörer. Träffar studenter på högskolor och har rekordmånga sökare till traineeprogram.

Vd redogjorde även för risker och möjligheter under 2017. Lovar fortsatt starkt engagemang.

Vad frågade Folksam:

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning.

Min fråga är om JM gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade vd:

Styrelseordförande Lars Lundquist svarade att till delar tycker han att JM gör det men lämnar frågan vidare till sin efterträdare att svara på nästa år hur man ska handskas med den frågan. Sa återigen att de har det till delar men inte så mycket som han tror jag var ute efter.

Vd Johan Skoglund inflikade med att han kan hjälpa till med svaret och sa att det var en bra fråga. Ska man peka på två saker vad gäller hållbarhet så genomför de så kallade ordning och reda revisioner av alla deras arbetsplatser två gånger per år och det är kopplat till den rörliga lönen. Så har man bra nyckeltal att leverera vad gäller ordning och reda revisionen så har man chans till rörlig lön och det handlar om arbetsmiljö som är en viktig hållbarhetsfråga. Vad gäller JMs inköpsavtal så har de ramavtal med ungefär 70 procent av sina leverantörer och alla dom går igenom suppliers code of conduct så att de agerar riktigt och ska man få rörlig lön så måste man följa JMs centrala ramavtal. Har det i två delar men sa att de säkert kan bli ännu duktigare.

Övriga frågor:

Aktiespararna hade en ordningsfråga som togs upp för 4-5 år sedan men ser att det ej hänt någonting och i bolagsordningen §8 står fortfarande klockslaget kvar vilket inte är tillämpligt enligt lagen.

För aktiespararnas representant är det en ny sak att läsa hållbarhetsredovisningar. Bra och att det fanns en förklaringssida. Gjorde att han för första gången förstod en hållbarhetsredovisning. Hade en fråga då Belgien stod i vds presentation vid anförandet. Vad är det?

Några twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Säkerhet är viktigt för JM och vi får veta vart nödutgångarna finns

En av framgångsfaktorerna är hållbart samhällsbyggande. Utvecklat två nya produktkoncept som nu presenteras med film

Högsta och största bostadsbyggnad blev färdigt slutet av 2016 som även visas med film

En andra framgångsfaktor är kunddialog. Ökad digitalisering för ökat kundvärde

Program för utrikesfödda ingenjörer

Revisorn tackas nu av för alla goda råd och kunnighet

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *