Rapport från årsstämma i ICA Gruppen 2017

Var: Stockholm Waterfront

När: fredagen den 7 april

Närvarande: 433 aktieägare och gäster

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa ordförande Claes-Göran Sylvén:

Inledde stämman med hur omvärlden ser ut och vad Ica har för utmaningar framöver. Ica fyller 100 år 2017. Förklarade sedan stämman öppnad.

Vad sa Vd Per Strömberg (ca 40 min):

Beskrev den förändringsresa Ica gjort mellan 2013-2016 med avyttringar och förvärv. Summerade 2016 med fokus på det finansiella resultatet. Ica har haft ett bra år som legat i linje med Icas finansiella mål.

Tittar på framtiden hur marknaden förändras just nu och hur Ica tar sig an utmaningen att möta omställningen och inte minst inom det digitala området. Presenterade också Icas viktigaste prioriteringar under 2017.

Icas kärnverksamhet är dagligvaror och de fyra stödjande delarna är specialvaror, Ica fastigheter, bank- och försäkringsverksamhet och apoteksverksamhet.

En marknad som förändras väldigt snabbt. Tre starka krafter som påverkar detaljhandeln är kunderna och deras vanor som förändras, teknik och innovation och strukturella förändringar i branschen.

Presenterade Icas strategiska prioriteringar under 2017. Är 10 prioriteringar och är de absolut viktigaste Ica måste leverera på. Pekade på fyra nyckelområden som går som en röd tråd genom de 10 prioriteringarna som är måltidslösningar, tydligt prisvärde, hälsa & hållbarhet och digital omställning.

Fick ett pris av FN förra året för projektet Klimaträtt som det mest innovativa och skalbara exemplen på vad företag kan göra för att minska klimatpåverkan. Kerstin Lindvall ingår nu i Icas koncernledning och har inrättat ett hållbarhetsutskott i ledningen. I mars rankades Ica som bästa svenska livsmedelskedja i Sustainability brand index.

Berättade om olika initiativ att reducera förpackningsmaterial. Har startat samarbete med Food for Change för att se till att matsvinnet går till något bra. Först i världen på apotekssidan att göra hållbarhetsmärkning på produkterna (receptfria).

Ica Gruppen ska vara klimatneutrala till 2020 (status nu är -33% sedan 2006). 100% av leverantörerna av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade och 80% av Ica Gruppens leverantörer ska vara kvalitetcertifierade.

Pratade länge även om Icas digitala omställning.

Vad frågade Folksam:

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om ICA gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade Vd Per Strömberg:

Vi är också absolut av uppfattningen att hållbarhetsfrågorna och jämställdhetsfrågorna är väldigt viktiga i bolagen. När det gäller din specifika fråga om den rörliga ersättningen så är det så att vi har hållbarhetsmål för de personer som jobbar med hållbarhetsfrågorna. De kan vara de som jobbar i Kerstins organisation men det kan också vara hos de olika operativa enheterna och då ligger de som personliga mål i vårt rörliga bonusprogram. Så vi speglar det men vi gör det inte för alla medarbetare men vi gör det för de medarbetare där vi känner att hållbarhetsfrågorna är väldigt centrala.

Övriga frågor:

Aktiespararna hade flera frågor, bland annat:
Ica banken har starkt försämrat rörelseresultat, hur kommer det sig att kortintäkterna är lägre?
Har ni löst logistikproblemen i östra och västra Sverige?
Ökar risknivån med Baltikum?
E-handeln: Sålde bara en procent av de 150 butikerna som har det. Varför?
Hur kan ni tillåta att vägen till kassorna ser ut som de gör med tonvis av godis o läsk.

Enskilda aktieägare:
Bra att digitalisera framtiden men glöm inte oss gamla kunder. Vi blir förbannade.
Finns det några etiska riktlinjer hur mycket man kan kartlägga den enskilda personen?
Flera kommenterade att det tar lång tid att komma fram via telefon.

Några tweets från @etikkatten:

600 förväntansfulla aktieägare på Icas stämma där vi alla fått smaka på nya osten Folke
Moral och etik får allt större betydelse – inleder Icas styrelseordförande med och står högt upp på agendan idag
”Vi har framtiden i våra egna händer”
Ica Bankens med Icas 7000 kunder utgör en bra bas för framtida tillväxt.
Ica banken missgynnas av en negativ ränta, vänt Hemtext resultat men stort förbätttingarbete krävs
Kundernas vanor förändras. De flesta lever ett liv idag där arbete och fritid flyter mer ihop. Bekvämt färdiglagad mat alltmer viktigt
Få kunder idag som lagar egen mat 7 dagar i veckan
Fick ett pris av FN förra året för projektet Klimaträtt
ICA-handlare i hela Sverige startar goda initiativ. Som praktikplatser till nyanlända ungdomar och idrottskollo för barn o ungdomar
En herre undrar vad Ica kan göra för att underlätta öppning av förpackningar
Låt oss hålla oss till frågor som inte handlar om enskilda kundfrågor säger ordförande och frågorna tog slut

Övriga intryck:

En som vanligt folklig stämma. God stämning. Tyvärr möttes via efter stämman av det tragiska och förfärliga beskedet som inträffade inte långt ifrån oss.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *