Rapport från årsstämma i SSAB 2017

Bolag: SSAB

Var: Rival, Stockholm

När: 6 april

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor

Vad sa vd: Martin Lindqvist talade om strategin ”taking the lead”. SSAB ska ex vara ledande på höghållfast stål, mervärdestjänster och arbeta med ständiga förbättringar. 2016 var inget toppår säkerhetsmässigt för SSAB och vd sa att han inte alls är nöjd med detta. Jämställdhetsmålet på 30 procent i ledningen är man däremot när att nå; 27 procent idag. Det han var mest stolt över var dock förstudien om koldioxidfri ståltillverkning.

Vad sa ordförande: Bengt Kjell visade flera ppt-bilder med mycket text och talade om bolagsstyrning och styrelsens ansvar och arbete. Under 2016 var världskonjunkturen emot bolaget så fokus var på att hantera detta, ex i och med nyemissionen. Ordförande sa även att SSAB ofta framstår som problem ur miljöhänsyn, men tittar man på den effekt SSABs stål har hos kunder och kunders kunder så ser det bättre ut.

Vad frågade Folksam: 

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt är även att koppla hållbarhetsmålen till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om SSAB gör detta idag? Om inte, skulle SSAB kunna göra det i framtiden?

Vad svarade ordförande: 

Du ska få ett konkret och tydligt svar. Ja. Vi kopplar rörliga ersättningar till hållbarhetsmål på koncernnivå, enhetsnivå och individnivå. Det handlar som säkerhet och andra mål som är lämpligt anpassade efter organisation och individ. Vi har detta och vi tänker behålla det.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om CO2-utsläpp och om SSAB har en Donald Trump-koefficient. Swedbank Robur frågade om säkerhet och om det fanns kulturella skäl till varför det var ett större problem i Norden än ex USA. Sen uttryckte en aktieägare klagomål mot en annan enskild aktieägare som han ansåg tog för mycket plats vid årsstämmorna.

Tweets från årsstämman:

#ssab kickar igång stämman m riktig biomusik o kort filmsnutt. O sen säkerhetsinfo om vi måste utrymma. ”Safety first”, sa ordf!”

”Katten får förtroendet att vara justeringsman, eller justör som en del kallar det när det inte är en man. Tack för detta. #ssab”

”Valberedningen ger en lång beskrivning om hur de ja, nästan verkar jaga kvinnor att få till styrelsen #ssab”

/Emilie Westholm

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *