Rapport från årsstämma i NCC 2017

 

Var: Kungliga Musikhögskolan (som NCC byggt)

När: onsdagen den 6 april

Närvarande: ca 250 aktieägare

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa ordförande Tomas Billing:

Att det varit fler möten under året än vanligt på grund av Bonava. Fortsatt starkt fokus på arbetsplatsmiljö och olyckor. Styrelsen har varit ute på olika arbetsplatser för att fokusera på arbetsplatsolyckor under Awerness Day. Som tidigare utvärderar styrelsen sig själva. Denna gång har man låtit en styrelseledamot intervjua alla var för sig. Har fått fram nya aspekter på hur NCC kan bli ännu bättre.

Vad sa vd Peter Wågström:

Ganska långt anförande med inslag av små filmer vilket var mycket trevligt gjort. Inledde med att berätta om bostadsutvecklingsaffären Bonava och fortsatte sedan att informera om årets resultat samt finansiella mål. NCC arbetar mycket med hälsa och säkerhet med tydliga mål samt en nollvision. NCC har gjort ett fantastiskt arbete och har haft en nedåtgående trend sedan 2011. Tyvärr bröts trenden vid slutet av 2016 då arbetsplatsolyckorna ökade. NCC har nu ytterligare stärkt insatserna och står övers på agendan i alla sammanhang. För andra året i rad kommer NCC ha en ”Health and Safety Week”. Pratade även som ordförande om Awerness Day, hållbarhetsarbetet och hur det arbetar med uppförandekoden. Peter presenterade mer detaljerat de fem megatrenderna de identifierat för företagets nya strategi för lönsam tillväxt: urbaniseringen, globaliseringen, hållbarhet, digitaliseringen och konkurrensen om de bästa talangerna.
Hållbarhet var med som en röd tråd genom hela anförandet.

Vad frågade Folksam:

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Här utmärker sig NCC som redan har det på plats och som har visat sig fungera väldigt väl. Har ni planer på att utöka hållbarhetsmålen och även ta med andra mål än minskade arbetsplatsolyckor?

Vad svarade vd Peter Wågström:

NCC är enda företaget som har denna koppling idag. Har förutom detta även finansiella mål. Det är viktigt att det inte blir för många mål och har ej planerat för detta i dagsläget.

Övriga frågor: Aktiespararna undrade hur NCC ska nå sina finansiella mål, vad det har för betydelse för NCC att göra samhället hållbart. Aktiespararna ansåg att en av styrelseledamöterna sitter i för många styrelser och undrade hur de ser på mångsyssleri.

Övrigt: stämman var som tidigare år mycket avslappnad, trevlig och hjärtlig. Peder Hofmann informerade att alla är välkommen till konserter i skolans nya konsertsalar och det är kostnadsfritt!

Några tweets från @etikkatten:

Otroligt vacker musik spelas på flygel på scenen. Nu drar stämman i NCC igång
Nu film om Musikhögskolan som NCC byggt
Eftersom det är ett säkerhetsfokuserat företag går vd igenom vart nödutgångar finns etc
Katt vald till justeringskvinna
Styrelsen har utvärderat sig själva. En styrelseledamot intervjuar alla var för sig. Fått fram nya aspekter på hur NCC kan bli bättre
Hållbara renoveringar – renoveringar så folk har råd att bo kvar
Arbetar genomgående utifrån sin uppförandekod. Som stöd för medarbetarna finns NCC kompass
En av megatrenderna är hållbarhet. Har stort ansvar och ser många möjligheter
På Torsplan 2 finns till och med löpbana på taket
Ser stora möjligheter att rekrytera kvinnor till NCC
Anställt flera nya kvinnor som arbetsplatschefer
Nöjda o lojala medarbetare genom undersökning som gjorts under 8 år

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *