Rapport från årsstämman i Fabege

Var: Mall of Scandinavia, Filmstaden Scandinavia salong IMAX

När: torsdagen den 29 mars

Närvarande: 191 personer, 45% av rösterna

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram.

Stämmans ordförande: Erik Paulsson

Vad sa ordförande Erik Paulsson:Höll inget eget anförande.

Vad sa vd Christian Hermelin: Gick igenom de väsentligaste händelserna för 2016 och Fabeges fastighetsbestånd. Haft en god resultatutveckling de senaste 5 åren. Att utveckla och rekrytera rätt medarbetare prioriteras, vd berömmer även sina medarbetare Talade en hel del om hälsa kopplat till hur man utformar kontor samt vikten av lokaler vid spårtrafik. Är även aktiva i utvecklingen av de områden där fastighetsbestånden finns för att göra det ännu attraktivare inte minst vad gäller tillgängligheten. Kommunikationslägen är idag ett krav. All nyproduktion idag är miljöcertifierade. Det gör även att Fabege får fördelaktigare lån. Arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor som är en alltmer integrerad del av  verksamhet och har som mål att miljöcertifiera samtliga fastigheter. Fabeges största projekt hittills är SEBs nya kontor.

Vad frågade Folksam:

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen prioriteras är även att koppla dem till den rörliga delen av de anställdas ersättning. Min fråga är om Fabege gör detta idag? Om inte, hur ser ni på att kunna göra det i framtiden?

Vad svarade vd Christian Hermelin:

Går inte att målsätta. Har en bonusmodell som bygger på maximalt 4 delmål. Hållbarhetsdelen ingår i alla målen. Hållbarhet är en del av värdegrunden i företaget.

Övrigt: Snabb stämma som tog ca 1 timma och 20 minuter.

Tweets från stämman:

@etikkatten:

God resultatutveckling de senaste 5 åren. ”aktiegrafen ser ut som ett konstverk” #fabege

Ökat ägande i Friends Arena 2016. går från en passiv till en aktiv roll #fabege

Utformning av kontor allt viktigare. Från egna celler till öppna kontorslandskap #fabege

Stillasittande hotar hälsan. Bild på gåband under skrivbord. #fabege

Vd berömmer medarbetarna #fabege

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *