Rapport från årsstämma i SEB 2017

Bolag: SEB

Var: Konserthuset, Stockholm

När: 28 mars

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv. Därtill var det avtackning av avgående vd samt två styrelseledamöter.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Marcus Wallenberg talade om geopolitisk situation och digitalisering och kom sedan in på bankernas roll i samhället. ”Svenska banker kan inte verka under andra förutsättningar än andra banker”, sa han. Wallenberg tackade sedan Annika Falkengren för hennes tolv år som vd och över 30 år som anställd i banken. Han tackade henne även senare vid stämman.

Vad sa vd: Annika Falkengren gjorde en tillbakablick till 2005 då hon först tillträdde som vd. Hon berättade om finanskrisen och om vilka tuffa tider det var, men att SEB kom ur krisen som en stärkt bank. Nu är det ”service i världsklass” som är ledordet och hon redogjorde för hur nöjda bankens kunder är liksom hur nöjd hon är med alla sina medarbetare.

Vad frågade Folksam: 

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt är även att koppla hållbarhetsmålen till den rörliga delen av de anställdas ersättning. I det aktieprogram som kommer föreslås här idag så ingår ett flertal mål som sätts årligen. Bland annat ingår parametern SEB:s hållbarhetsarbete. Min fråga är om ni kan berätta mer om de målen och bakgrunden till dem? Eftersom SEB:s hållbarhetsarbete fanns bland parametrarna redan för ett år sedan så undrar jag även om det går att säga något om hur det har gått med de mål som sattes då?

Vad svarade vd: 

Det är glädjande att vårt hållbarhetsarbete och målen uppskattas. Vad gäller vilka mål som ingår så är det exempelvis bankens anseende, vi har även egna hållbarhetsmål så som miljömål. Arbetet med gröna obligationer ingår också här. Mer specifikt så har det sedan flera år varit ett mål att komma med i Dow Jones Sustainability Index vilket vi nu är. Likaså att emittera en egen grön obligation vilket vi gjorde tidigare i år. Vi kommer fortsätta med fokus på de här frågorna framöver, det tror jag.

Övriga frågor: Många frågor vid denna stämma och även många förslag från en enskild aktieägare. Dessa röstades dock ner.

Övrigt: Stämmans ordförande höll ett eget tacktal till den avgående vd:n med en luddig hänvisning till Aktiebolagslagen, till ett samtal med en kvinnlig aktieägare innan stämman och med en egenskriven dikt och röda rosor. Detta till stämmans stora förtjusning!

Tweets från årsstämman:

”Nu provar Falkengren #seb:s egen rådgivartjänst Aida som är nån slags Siri-variant! En robot alltså! Verkar funka bra. Seb först ut m detta.”

”Dörren mellan ordf Wallenbergs rum och Falkengrens har alltid stått öppen, säger hon #seb ”

””Enastående att du kunnat sitta så här länge för andra banker har ju katapultstolar för sina vd:ar”, avslutar @aktiespararna o tackar #seb”

/Emilie Westholm

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *