Årsstämma Alfa Laval 2016

alfa

Bolag: Alfa Laval

Var: Färs & Frosta Härads Sparbank i Lund

När: 25 april 2016

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. En man in innebär att bolaget nu har 22 % kvinnor i styrelsen.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd Tom Erixon berättade om årets resultat, den starka utvecklingen 2015. Alfa Laval ärstora inom bryggerier, värmeväxlare, separatorer och pumpar. De har har klarat sina miljömål för 2015, arbetsplatsolyckorna gick ner och man har en nollvision

 

 

Vad frågade Folksam: 

Transparens i företagens rapportering är viktigt för att investerare, aktieägare och andra intressenter i företagen, ska kunna fatta beslut baserade på korrekt information.   Transparens är också viktigt för att de myndigheter som företagen kommer i kontakt med ska kunna hantera uppgifter om företagen på ett korrekt sätt, t.ex. när det gäller beskattning.

Enligt Transparancy International bör företagen redovisa relevanta uppgifter för sin verksamhet i alla länder där företaget är aktiv.  Land-för-land-rapporteringen är för utomstående ett sätt att kontrollera att företagen betalar skatt i de länder där de är verksamma och att företagens pengar endast går till legitima ändamål och projekt i samhället. Det är en redovisning som ger bra insyn i företagens olika aktiviteter. I OECD:s projekt om Base Erosion och Profit Shifting (BEPS) är principerna de samma som transparancy international föreskriver med avseende på rapportering land för land.

 1. Hur ser Alfa Laval på land för land redovisning.   Kommer vi att få se Alfa Laval rapportera skatter land för land på samma transparanta sätt som till exempel HM?
 2. Har Alfa Laval någon skattepolicy?
 3. Hur mycket betalade Alfa Laval i bolagsskatt totalt 2015?
 4. Hur mycket betalade Alfa Laval de fakto i bolagsskatt i Sverige 2015?

Vad svarade bolaget: Finans direktören svarade att en detaljerad redovisning finns under not 15 men att Alfa Laval inte tillämpar  land-för-land redovisning eller har någon skattepolicy.  Alfa Laval följer utvecklingen på området och kommer att anpassa sig till den nya lagstiftningen när den kommer. Bolaget betalade ca 1,6 miljarder i skatt 2015 och av dessa betalades 156 miljoner kronor i bolagsskatt i Sverige.

Andra frågor:  Aktiespararna ställde frågor om förvärvstakten, hållbarhet och energianvändning. Swedbank Robur frågade om organisk tillväxt och skuldsättningsgraden i bolaget. Aktieägare ställde också frågor om  asbetsrelaterade arbetsskador och bränsleanvändning.

Övrigt:  .

Tweets från stämman:

Det blir svårare och svårare att hålla takten för koldioxidutsläpp när man har plockat de lägst hängande frukterna säger ordf

Kvinnlig huvudrevisor i en ganska ovanlig sort

Kött-och-blod ägaren i slår fast att det är viktigt att skilja på styrelse och ledning därför bör inte vd sitta i styrelsen

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *