Årsstämma i Sandvik 2016

Sandvik

Var: Göransson Arena, Sandviken (Göran Fredrik Göransson grundade det företag som nu är Sandvik 1862. Arenabygget finansierades av de Göranssonska stiftelserna.)

När: 28 april

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Den nya vd:n valdes in i styrelsen, så även Industrivärdens nya vd Helena Stjernholm.

Vad sa ordförande i sitt välkomsttal: Johan Molin, som tog över ordförandeskapet för ett år sedan, beskrev 2015 som mycket intensivt med 13 styrelsemöten och besök på anläggningarna i Sandviken, Åbo och Tammerfors. Han uttryckte ett stort förtroende för bolaget och dess framtid men sade samtidigt att det måste anpassas till omvärldens krav. Han välkomnade att ledningen nu med eftertryck driver en decentraliseringslinje.

Vad sa vd i sitt anförande: Björn Rosengren tryckte också hårt på att decentralisering av verksamheten för att skapa en entreprenörsanda och öka ansvaret ute i organisationen. Sandvik måste ligga steget före och då är det nödvändigt att beslut fattas närmare kunderna. Sandvik ska bara verka på marknader där bolaget är eller kan bli nummer ett eller två. Han berättade att Sandvik infört en ny, skärpt uppförandekod under 2015 och att denna även innehåller skattepolicyn. Sammanfattningsvis sa han att det är en utmanande tid och ett bra tillfälla att förbereda sig för att marknaden vänder.

Sandvik ska vara starkt kundfokuserat med entreprenöriell drivkraft som gör ständiga förbättringar.Så ska ett stabilt och lönsamt Sandvik uppnås.

Vad frågade Folksam: Vi bad Björn Rosengren, som är relativt ny vd för Sandvik, berätta om vad han ser som de största utmaningarna och viktigaste prioriteringarna på hållbarhetsområdet och om det kan komma nya mål för detta.

Vad svarade bolaget: Vår miljöpåverkan, svarade Björn Rosengren. Den måste man arbeta med från två håll: Störst är den miljöpåverkan som våra produkter har. De nya produkter som vi lanserar är alltid mer effektiva än de tidigare, de kan innehålla batteriteknik osv och därmed sänks miljöpåverkan. Där håller vi på att arbeta fram mål inom verksamheter. Det andra är vilken miljöpåverkan våra fabriker har. Vi sätter tuffa mål för att de ska bli mer effektiva. Till detta kommer också transporter.

När det gäller den nya, skärpta, uppförandekoden som lanserades 2015 utbildas alla medarbetare. Strax under 90 procent har redan blivit utbildade och innan sommaren ska det vara 100 procent.

Säkerhetsfrågor står också högt på listan i form av minskat antalet olyckor. I år har Sandvik ett tufft mål på antal olyckor per miljoner arbetstimmar på 1,7, sa han och slog fast att Sandvik ska vara ett bra företag och ett bra företag att arbeta i.

Andra frågor:

Swedbank Roburs representant undrade om decentraliseringen gör det lättare eller svårare att se till att uppförandekoden efterlevs. Vd ansåg att det är enklare att hålla ordning i en sådan struktur. Den s k The Sandvik Way innehåller sådana saker som gäller alla i hela koncernen. Alla chefer ska utbildas i allt som omfattas av The Sandvik Way, dvs inte bara uppförandekoden.

Jag känner mig väldigt trygg i det att det går bra trots decentralisering

Swedbank Robur undrade också om Sandvik har några delmål eller vidtar några åtgärder för att få upp andelen kvinnor, som i dag ligger under 20 procent, och ännu lägre när det gäller chefer. Det är fortfarande en lång väg att gå men vi har en bra process, svarade vd och lyfte fram den interna jobbmarknaden. Alla jobb måste annonseras ut internt. Det är väldigt viktigt för rättvisa och mångfald, sa han.

Övrigt: Två fackliga företrädare från Sandviks anläggning i Åbo tackade Björn Rosengren för att Sandvik tagit tillbaka beslutet att stänga fabriken i Åbo. Sandviks nya ledning har verkligen visat förtroende för Åbofabriken, sa de, och kom med ett önskemål: Investeringsmedel. Investeringar har blivit eftersatta i väntan på nedläggning. Björn Rosengren kommenterade inte deras önskemål men berättade för stämmodeltagarna att Åbo blir ett kompetenscentrum för truckar och lastbilar och att ledningen flyttas dit från Amsterdam.

Tweets från stämman:

Utmärkt besked att skattefrågan nu är inkluderad i uppförandekoden

#Sandvik kommer inte att flytta tillbaka huvudkontoret men det ska vara litet. Investeringar i Sandviken fortsätter #vd

Aktiespararna gillade visst Vasa-metaforen som stämmoordförande Sven Unger började med. Nu är alla båtbyggare och Johan Molin kung.

@Etikkatten

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *