Rapport från Assa Abloys årsstämma 2016

 

Stämmoscenen

Stämmoscenen

Miljövänlig transport till stämman

Miljövänlig transport till stämman

 

Var: Moderna Museet

När: 27 april

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa vd Johan Molin i sitt anförande:

Strategi och vad som hänt under året samt första kvartalet 2016.

Berättade kort om Assa Abloys 21-åriga historia. Är idag ett av Sveriges största industriföretag. Efterfrågan ökar pga av urbanisering och ökat välstånd, nya teknologier, miljöeffektiva byggnader och byggnormer. Har en solid marknadsposition på en stabil marknad. Har mer än fördubblat sig sedan 2005. 2015 var ett bra år med fortsatt tillväxt.

Amerika växte starkt och även god tillväxt i EMEA. Negativ tillväxt i Kina.

Vision – globalt ledande vilket de tycker att de är idag, att leda i innovation där de satsar mkt pengar och vara ett attraktivt företag vilket märks på antal sökande.

Mål – vill leverera 5% organiskt per år, 25% av försäljningen från ny produkter med högre marginal, fördubbla innovationsprodukter.

Elektromekaniska produkter driver tillväxten. Marknaden för smarta hem växer. Tror att detta bara är början. Partnerskap med AT&T och Google.

QLIQ utvecklas. Mekanisk samt digitala nycklar. Gammal produkt som fått nytt liv.

Miljövänliga byggnader ger stora möjligheter. Man får konstruktionsbidrag i USA om man bygger gröna byggnader och då blir låsen viktiga.

Pass legitimation etc kommer bli elektroniskt. Har en teknologi som är mkt säker där man kan ha id-kort på smartphone som man hoppas på.

Effektiviserar sin tillverkning genom att använda underleverantörer så många fabriker har stängts och resulterat i stor personalminskning. Jobbar med förre men större leverantörer vilket gör produktionen effektivare. Robotar mkt intressant som gör ngn typ av arbetsuppgift.

Vad frågade Folksam:

Vi tycker Assa Abloy har kommit långt med att hantera sina hållbarhetsrisker och undrar om vd kan berätta något om vilka hållbarhetsutmaningar som Assa Abloy står inför som ni tycker är svårast att hantera. Jag undrar också om vd kan berätta om vilka som ni bedömer är de stora hållbarhetsutmaningarna för Assa Abloy ur ett kort och långt perspektiv.

 

Vad svarade vd:

Svårast är att hitta rätt med de produkter som Assa Abloy tar fram. De andra hur de bedriver verksamheten. Att göra mer med mindre. Ser till transporter och vilka material de använder. Ser till miljöbelasningen på varje produkt. Mer som en abslout checkpoint i varje produktutveckling. Lägger om till lösningsfritt och freonfritt användande. Koldioxidutsläppet mellan 2010-2015 har minskat med 30 procent och har nu nytt mål med 20 procent. Genomför miljögranskning av leverantörer. Gör miljörevisioner och 90 procent i lågkostnadsländer är reviderade där störst risk finns.

Övriga frågor:

Aktiespararna ställde flera frågor; Intelligens i låsen. Elektromekaniska ökar kommer ni gå mot biometri? Parisavtalet i höstas – hur på påverkar det även er verksamhet och inte bara produkter? Anser ej att det är lämpligt att vd samtidigt är styrelseordförande i Sandvik. Hur ser Assa Abloys styrelse på detta? Hur sker fördelningen av Johans resurser? Hög andel rörlig lön hos vd. Gått bra för bolaget o därmed rimlig lön men kopplar det till mångsysslerifrågan – Hur går tankarna kring att annat uppdrag kan ta mkt tid men samtidigt ha en så hög lön i Assa Abloy?

 

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *