Årsstämma i JM 2016

JM

Var: JM:s huvudkontor, Solna

När: 21 april

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Vd och en annan man avgick ur styrelsen, en ny manlig ledamot valdes in. Därmed ökade andelen kvinnor till 43 procent.

Vad sa ordförande i sitt välkomsttal: Styrelseordförande Lars Lundquist svingade själv klubban under stämman.

Vad sa vd i sitt anförande: Talet genomsyrades av hållbarhet som nyckel till framgång, vare sig det gäller samhällsbyggande, kunder eller medarbetare. Konkret berättade Johan Skoglund bl a om en ny app med ordnings- och skyddsregler och ett värdegrundande spel ”Rätt från mig” om uppförandekoden.

Det ska vara lätt att göra rätt  

Han berättade också om hur JM jobbar med digitala kanaler inte bara till medarbetare utan också till såväl befintliga som potentiella kunder.

Vad frågade Folksam: Vi berömde JM:s vd Johan Skoglund för ett ambitiöst och strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor, där bolaget bl a sätter konkreta mål för nyckeltal som följs upp. Ett av dessa är andelen kvinnliga hantverkare, som ligger på 1 procent, långt från målet på 5 procent. Hur arbetar JM konkret för att ändra på detta?

Vad svarade bolaget: Vd berättade att målet för 2030 nyligen höjts till 20 procent för att man ska få fart i processen. Det är en väldigt viktig utmaning, sa han och mycket mer krävs än t ex separata bodar för omklädning och hantverkarkläder anpassade för kvinnor. JM ska under 2016 göra en inventering av allt som behöver göras. Ett stort problem är att alltför få kvinnor utbildas inom betong och timmer som är stora yrkesgrupper hos JM. Det räcker inte ens om JM skulle anställa samtliga av dessa. Läget ser lite bättre ut för t ex plattsättare.

Så nu går ni hem och berättar för era barn och barnbarn vilket kul jobb det är!

Andra frågor: LF Fonder undrade över hur kontrollen av underentreprenörer egentligen ser ut. Vd förklarade att JM bara tecknar avtal med 500 godkända ramavtalsleverantörer. Dessa får inte använda underentreprenörer i sin tur utan tillstånd av JM. På arbetsplatserna finns enligt lag alltid personalliggare. Kontroller görs av bolaget, facket och Sveriges Byggindustrier.

Den nya norska ägaren Obos påpekade att den norska verksamheten underpresterar och undrade om valberedningen tagit hänsyn till kompetens om den norska verksamheten. Vidare undrade han om styrelsen har digital kompetens. Valberedningens ordförande Åsa Nisell sa att detta är viktiga frågor som diskuterats i valberedningen. Styrelsen har kompetens om Norge, sa hon, och inom JM finns digital kompetens, det viktiga är att förståelse för behovet finns i styrelsen.

Övrigt: Vi fick se en film om bygget av ”Brohuset” vid Årstabron i Stockholm. Det ska visst bli Stockholms vackraste byggnad.

Bygga på höjden tror jag vi kommer se mer av framöver

Tweets från stämman:

Revisionen fokuserar främst på projektprocess, inköp, löner och fastighetsvärdering. Årsredovisningen är bra tycker revisorn. #JM #årsstämma

Anders Narvinger avtackas efter sju år i styrelsen och därmed är det klart slut #JM #årsstämma

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *