Rapport från årsstämman i ICA Gruppen 2016

bild ica

Var: Friends Arena, Solna

När: onsdagen den 20april

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa ordförande Claes-Göran Sylvén:

Vi lever i en föränderlig värd med förändrat kundbeteende och teknikskifte. Digitala världen tar över allt mer. Nästa år fyller ICA 100 år. 100 år av erfarenhet 100 år av förändring.

Vad sa Vd Per Strömberg:

2015 var ett spännande och innehållsrikt år för Ica. Presenterar de viktigaste händelserna. Stabilt och bra år. Konkurrensen på marknaden har blivit tuffare.

Flera viktiga strukturaffärer under 2015 där Apotek hjärtat och försäljning av ICA Norge var en av de större.

Ett år sen förvärvet av Apoteket Hjärta. Nytt apoteksformat, 30 apotek som har detta utseende med lite varmare intryck än den mer kliniska looken. Kommer nu utveckla egna produkter. Kommer lyfta in vissa ICA produkter inom hälsa i apoteket.

Största trender och utmaningar 2016 är flera men på tre viktigaste är digitaliseringen, starka hälsotrenden och vara prisvärd.

Ska bli bättre på att vägleda kunderna i hållbara val.

ICAgruppen ska vara klimatneutrala 2020

Alla leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade

Vad frågade Folksam:

Vi tycker att ICA har kommit långt med att hantera sina risker och undrar om vd kan berätta något om vilka hållbarhetsutmaningar som ICA står inför som ni tycker är svårast att hantera. Jag undrar också om vd kan berätta om vilka som ni bedömer är de stora hållbarhetsutmaningarna för ICA ur ett kort eller långt perspektiv.

Vad svarade vd Per Strömberg:

Dels vad vi kan göra direkt är genom att vara klimatneutrala som är målet år 2020. Via partner och leverantörer att ställa rätt krav. Hjälpa våra kunder att göra hållbara val. Via app kan kunder få hjälp att minska sitt klimatavtryck. Klimatdeklarerar sina recept så man kan se vilka recept som är bäst om jag ska leva hållbart.

På kort sikt kvalitetsarbete och spårbarhet till sina varor på längre sikt den klimatförändring värdens står inför. Vissa länder som levererar varor idag kommer inte kunna leverera i framtiden på grund av klimatförändringar.

Övriga frågor

Aktiespararna hade flera frågor. Hur stora är investeringarna i IT? När blir ICAs e-handel lönsam? Hur ska ICA tackla konkurrensen? Hur ambitiöst är klimatmålet till 2020 egentligen – SAS har samma mål?

Enskild aktieägare: Fastigheter ett område man satsar mer på och varför då?

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *