Årsstämma i Intrum Justitia

Intrum 1

Var: bolagets lokaler, Nacka

När: onsdagen 20 april.

Närvarande: cirka 60 personer inklusive anställda, styrelse, revisorer och en journalist.

Vad beslutades: vanliga göromål samt inval av en kvinna och en man i styrelse som ersättare till en man och en kvinna som lämnar densamma.

Vad sa ordförande Lars Lundquist: rätt mycket. Lätt och ledigt och med van hand ledde han denna rätt lättsamma men ändå formella 1½ timmas stämma. Att sitta som ordförande en årsstämma för det bolag vari vederbörande sitter som styrelseordförande är inte alltid lätt men idag fick vi ett exempel på när det funkar. Lars gick igenom styrelsens arbete, ersättningsutskottets dito och svarade på frågor från Aktiespararna om den avpolletterade och tillträdande vd:ns lön och ersättningar.

Vad sa nya vd:n Mikael Ericson: han presenterade sig själv och gick snabbt igenom sin karriär/CV inom finansvärlden. Han gick omkring i den personalmatsal som tjänade som stämmolokal och berättade vidare om Intrum Justitias roll i samhället, hållbarhetsarbetet och ambitioner.

Vad frågade Folksam: om den nytillträdde vd:ns ambitioner, tankar och mål kring Intrum Justitias hållbarhetsarbete.

Vad svarade vd Mikael Ericson: rätt mycket samma sak som han redan dragit i sitt inledande anförande. Bland annat att ”Intrum Justitia ska vara en katalysator för en sund ekonomi”. I det ryms tre delar; att i det dagliga arbetet vara öppna och duktiga med att hantera sina slutkunder, att fortsätta med de rapporter om europeiska konsumenters hushållsekonomi och att utbilda ungdomar. Vidare har bolaget skrivit under FN:s Global Compact och kommer att följa de riktlinjer som stipuleras där.

Övriga frågor: Aktiespararna var aktiva och hade flera frågor vid olika delar av dagordningen. Bland annat frågor om ersättningar men också lite egenreklam för Aktiespararnas satsningar mot just att utbilda ungdomar. AMF frågade om vd är trygg i att Intrum Justitia har rätt strategi för jämställdhetsarbetet när nio av tio i koncernledningen är män. Även frågor från enskilda aktieägare.

Både vd och ordförande var noga med att alla frågor besvarades.

Övrigt: det var första gången som årsstämman hölls i bolagets lokaler och efter lite mankemang med ljud och ljus så fick vi även se en ”corporate film”. En årsstämma likt många andra men i något modestare och enklare skrud. Icke desto mindre en formellt korrekt årsstämma.

Tweets från årsstämman:

Nu är vi igång med filmvisningen. En informativ och lite härligt självförhärligande reklamsnutt.

Katten ser fram emot att få se snabba resultat på hur vd hanterar jämställdshetshaveriet i ledningsgruppen.

Valberedningen har gjort ett bättre arbete med att plocka ihop ett jämställt team. 3 av 7 i styrelsen är kvinnor.

VIP är VIP om det så är stoppade stolar i en personalkantin.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *