Rapport från årsstämman i NCC 2016

ncc

Var: Aula Medica, Solna (som NCC byggt)

När: tisdagen den 12 april

Närvarande: ca 250 aktieägare

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa ordförande Tomas Billing: Att det varit fler möten under året än vanligt pga. utdelningen av Housing vilket krävt mycket arbete. Fokus på arbetsplatsmiljö och olyckor. Styrelsen har varit ute på olika byggen. Gör en egen utvärdering av styrelsen med en psykolog inblandad. Inte jobbat tillräckligt med successionsfördelningen vilket de har tagit sig an och gjort en plan.

Vad sa vd Peter Wågström: 2015 var det bästa året någonsin för NCC.

Bonava nytt bolaget som planeras noteras på NASDAQ Stockholm. Ser större tillväxtmöjligheter för NCC och Bonava i separata bolag.

Har vid utgången av 2015 minskat koldioxidutsläppen med 14 000 ton. Höjer nivån och ska minska utsläppen med 50 % till år 2020. Nollvision vad gäller säkerhet. Halverat olyckor sedan 2011 och ska halvera till 2020. Kommer ha hälsa och säkerhetsvecka i hela organisationen samt Awarness Day. Värderingar och uppförandekod är prioriterat. NCC Compass – anställda utbildas. Arbetar kontinuerligt med att säkerställa att koden följs. Har riktlinjer för korruption och mutor.

Hållbarhet genomsyrar alla projekt

NCC har antagit en ny mångfaldpolicy. Är med och driver ett antal initiativ för ökad mångfald. Ser möjligheten i nyanlända invandrare genom olika initiativ. Behöver öka andelen kvinnor och locka unga kvinnor och har även där olika initiativ för det.

Vad frågade Folksam: Vi tycker att NCC har kommit långt med att hantera sina hållbarhetsrisker men undrar om vd kan berätta något om vilka hållbarhetsutmaningar som NCC står inför som ni tycker är svårast att hantera. Jag undrar också om vd kan berätta lite om vilka som ni bedömer är de stora hållbarhetsutmaningarna för NCC ur ett kort eller långt perspektiv.

Vad svarade vd Peter Wågström: Materialrisker är det största utmaningen. Att material och produkter är framtagna på ett hållbart sätt. Att halvera koldioxidutsläppet som även nämndes i anförandet. Mångfaldhetsfrågan kommer att lösa sig på långs sikt, det kommer ta tid och på kort sikt finns en hel del att göra.

Övriga frågor: Har man en strategi hur man ska jobba med mångfaldsarbetet, går det att bedriva lönsamma affärer i Norge.

Övrigt: Bonava presenterades samt styrelsen.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *