Årsstämma i Fabege 2016

Var: Filmstaden i Mall of Scandinavia

När: 11:e april

Närvarande: Salong 3:s tio rader fylldes till bredden av 198 popcornmumsande aktieägare

Vad beslutades: vanliga göromål

Vad sa ordförande Erik Paulsson: han höll inget eget anförande men i egenskap av ordförande för både bolaget och stämman kom det en hel del kvicka kommentarer från ordförande. Bland annat att han är gammal nog att vara pensionär men inte vill sluta arbeta.

Vad sa vd Christian Hermelin: en hel del även han men mer strukturerat där han gick igenom i stort sett hela Fabeges fastighetsbestånd och berättade bland annat att förut så letade alla efter bra lokaler nära trafikleder. Idag söker man däremot hållbara och bra lokaler vid spårtrafik. Han talade en hel del om hållbarhet och hur nödvändigt det är att ha en bra och hållbar affärsmodell. Bland annat är alla Fabeges hus miljöcertifierade.

Vad frågade Folksam: om vår önskan som investerare att se att våra innehav arbetar aktivt med nå jämställdhet och mångfald inom bolagen.

Vad svarade vd Christian Hermelin: att detta är viktigt för bolaget och att man vid samtliga rekryteringar har just etnicitet och jämställdhet som ett kriterium. Målet är att Fabege ska skildra samhället och ha samma representation inom bolaget som samhället är. Vd ansåg att det i vissa yrkesgrupper är svårt att hitta kvinnor men att man ändå har cirka 40% kvinnor i bolaget. Vart tredje år gör Fabege en lönekartläggning som bland annat tittar på hur lönefördelningen mellan kvinnor och män ser ut. Enligt den kartläggningen ser det bra ut i Fabege.

Övriga frågor: Aktiespararna och övriga frågeställare hann under den knappa timmen som stämman pågick fråga och få svar på frågor om avkastning på eget kapital, expansionsplaner, eventuell framtida försäljning av fastigheter, gräsförhållanden på och driften av Friends Arena och räntenivåer.

Övrigt: årsstämman avhålls för första gången i Mall of Scandinavia vilket Aktiespararna tyckte var svårt att hitta till. Han föreslog att Fabege likt Swedbank skulle skicka med en karta till stämman. Stämmans sekreterare svarade då att då hade ju alla aktieägare hamnat på Swedbanks stämma istället. På den nivån var meningsutbytet och frågestunden.

Tweets och bilder från stämman:

slår läger strax bakom den första reserverade raden

Några fler ska vi allt bli. 25 minuter till start och popcornen är poppade, vattnet framställt

Att köra overheads på en bioduk är en maffig upplevelse.Presidiet i förgrunden,en rejäl ordförandeklubb bak

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *