Årsstämma 2016 Swedbank

Ensam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolag: Swedbank

Var: Folketshus, Stockholm

När: 5 april 2016

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden samt ovanliga stämmoärenden. Två män och en kvinna ut och en man och en kvinna in innebär att bolaget nu har 50 procent kvinnor i styrelsen. Ej ansvarsfrihet för avgående ordförande och vd. Ny ordförande valdes, Lars Idermark.

Vad sa ordförande i sitt anförande: Anders Sundström, beskrev bankens starka position på marknaden och gick igenom de olika händelser som föregått stämman. Ett tack riktades till den avgångna vd:n trots att en anmälan gjorts till finansinspektionen angående brott mot lagen mot marknadsmissbruk.

Vad sa vd i sitt anförande: Banken är större än dess enskilda individer sa vd Birgitte Bonnesen, inledningsvis. Hon beskrev banken som stark trots ett visst manfall.  Hon tog också upp den ökande regleringen som något positivt för kunderna och framhävde digitaliseringen som den stora framtida utmaningen.

Vad frågade Folksam: Genom att betala och redovisa skatter kan företag skapa ett förtroende hos allmänhet och medier genom att visa att företaget har ett hållbart förhållande till skatter. Folksam menar därför att företagen ska ha en så öppen redovisning som möjligt, där den som vill kan se hur mycket företaget har betalat totalt. För företagen är det varumärkesbyggande och därmed bra för investeringar. Skattetransparens skapar bättre förutsättningar för demokratisering i utvecklingsländer eftersom det utkräver ansvarsskyldighet och minskar korruption. Stora företag bör därför redovisa vinster, skatter, kostnader och så vidare i varje land de har verksamhet.

1. Hur ser Swedbank på skattefrågan?  Ni redovisar skatter på ett föredömligt tydligt sätt med bolagsskatt land för land men hur hanterar ni skattefrågan inom er verksamhet inom ansvarsfull utlåning? Vad är det för krav ni ställer i dessa sammanhang (vi vill gärna höra även om vilka andra krav ni ställer i kreditsamanhang t ex hur ni ser på krediter till kolbolag) ?

2. De senaste dagarna har det förekommit uppgifter om hantering av brevlådeföretag i skatteparadis i samband med en annan svensk bank. En annan svensk bank har kritiserats kraftigt för sin verksamhet i samband med aktielån.  Hur ser Swedbank på denna verksamhet? Är den här typen skatteplanering något ni också erbjuder kunder via utländska bolag,  aktielån eller swapp-lösningar (som i sig inte behöver vara olagliga)?

3. En fråga som diskuterats livligt är vilka olika typer av event som banken bjuder in kunder och intressenter till. Har ni någon policy för event och hur följes den i så fall upp?

Vad svarade bolaget: Swedbank har en offentlig skattepolicy som finns på bankens hemsida. Banken ger ingen skatterådgivning till privatpersoner. Beträffande skattefrågans betydelse i lånegivningsprocessen bad vd att få återkomma. Vd visade bankens nya ”event app” som på ett transparent och tydligt sätt visar vilka events som pågår och vilka villkor som ställs på event. Det ska inte förekomma tillställningar där deltagaren bjuds på allt och till exempel jakt är inte tillåtet som umgängesform utan specialtillstånd.

red. svar från vd: Vi genomför hållbarhetsanalys vid företagskrediter, där beaktar vi såväl klimatfrågor som frågor kring mänskliga rättigheter, skatt, vatten, korruption etc. Förutom att minska risker kopplade till exempelvis klimat möjliggör analys vid kreditgivning också en viktig kanal för dialog och påverkan.

Under 2015 har Swedbank gjort en undersökning av hur banken successivt ska minska exponeringen mot kol i såväl kapitalförvaltning som finansiering. Bankens fondbolag, Swedbank Robur, har beslutat att utesluta de bolag som utvinner eller producerar kol till mer än 30 procent av sin omsättning. Dessa bolag kommer även att uteslutas från framtida finansiering från Swedbank.

Andra frågor: Det förekom många ovanliga frågor och förslag. Aktiespararna föreslog bland annat att stämman skulle skjutas upp och att en särskild granskning skulle utföras. Många gjorde olika inlägg.

Tweets från stämman:

 

Avgångsvederlaget är villkorat, har man begått brott blir det inget utbetalt svarar Sundström om #Swedbank

Fråga om avgifterna kring fonderna – inga myndigheter har velat klandra dessa säger vd

Vi har deltagit aktivt i den diskussion som förts och tappat förtroendet för Sundström #swedbank säger 1:a Ap

Jens Henriksson anförde att han i valberedningen företrätt andra människors pengar och för att skydda dessa krävs ett brett stöd för ordförande och detta fanns i valberedningen men inte bland institutioner och fonder utanför

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *