Årsstämma SSAB 2016

SSAB

Bolag: SSAB

Var: Rival, Stockholm

När: 7 april

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man ut och en kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5% kvinnor i styrelsen.

Vad sa vd i sitt anförande: Martin Lindqvist höll ett långt anförande där han noggrant beskrev hur dramatiskt marknaden förändrats på grund av att Kina gått från nettoimportör av stål till nettoexportör med statligt stöd. För SSAB är nischprodukternas varumärken de mest värdefulla tillgångarna. Nischprodukterna säljs i ökad utsträckning från lager och kunderna erbjuds mervärdestjänster i form av utveckling av kundens applikationer och lokal teknisk support.

SSAB följer upp sina hållbarhetsmål månadsvis, bl a olycksfallsfrekvens, där nollvision gäller. Stålverket i Luleå är världens mest CO2-effektiva och det går inte att komma längre med masugnstekniken.

Vad frågade Folksam: SSAB ska tillsammans med LKAB och Vattenfall inleda ett innovativt projekt för en ny tillverkningsteknologi som ger vatten i stället för koldioxid som restprodukt. En stor utmaning är att det kräver stora mängder energi att framställa stål med denna metod. SSAB är i dag beroende av kärnkraft. Är risken att man byter en ohållbar metod med en annan, dvs kärnkraftsberoende?  Kan koldioxidlagring (CCS) bli en brygga mot framtida, hållbara, tillverkningstekniker?

Vad svarade bolaget: Vd Martin Lindqvist berättade att den nya produktionsmetoden passar utmärkt med förnyelsebar elenergi eftersom energin lagras i form av vätgas. I många andra industriprocesser är det nödvändigt med stabil eltillgång och därmed blir sol, vind och vatten svårare att förlita sig till. Vätgasen kan däremot produceras när eltillgången är god och sedan lagras. Vätgasen i sin tur används i stället för kol som reduktionsmedel. Han sade vidare att det är osäkert om den nya metoden blir kommersiellt gångbar och därför jobbar man vidare med flera spår. SSAB driver inte själv CCS-projekt men deltar i flera sådana sammanhang.

Andra frågor: En aktieägare undrade om bolaget har en plan för oväntat behov av kapitaltillskott. Vd svarade att bedömningen är att SSAB ska fortsätta generera positiva kassaflöden. De senaste åren har inneburit relativt stora investeringar, men framöver kommer det att bli mindre. Projektet med den nya produktionstekniken kan inte finansieras av SSAB på egen hand, det blir alltför kostsamt. Förstudien finansieras helt med externa medel. För fas 2 pågår diskussioner med externa parter om finansiering.

Övrigt: Stämman inleddes med en tyst minut för Björn Wahlström, som gick bort tidigare i år. Han var bland annat SSAB:s första vd vid bildandet 1978.

Tweets från stämman:

Ökänd filibuster varnar för Stenbecksbakterier eftersom vi befinner oss på Rival. Kan tydligen ge förhöjda representationskostnader

Aktieägare påpekar att det är olyckligt att de sex arbetstagarrepresentanterna i styrelsen samtliga är män, 20% av de anställda är kvinnor

Kinastål fraktas till Europa för 200 kr/ton. För SSAB räcker summan från Borlänge till Smålands Stenar. Är de världsmästare i logistik? #vd

Inga invändningar mot ansvarsfrihet

Styrelsen får oförände arvoden men många röstade för annat förslag på stämman om 10% sänkning

Vestas CFO Marika Fredriksson väljs in i styrelsen. Därmed 3 kvinnor bland de 8 stämmovalda ledamöterna

Måste läsa på om järnsvamp och lagring av energi. Verkar coolt

@etikkatten

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *