Årsstämma SKF 2016

image

Bolag: SKF

Var: SKF Kristinedal, Göteborg

När: 31 mars

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd Alrik Danielsson inledde med att framhålla ett antal män som var närvarande på stämman och som har betytt mycket för SKF:s framgångsrika historia. Kullagret är och förblir centralt i alla maskiner var budskapet. Han ägnade en stor del av sitt anförande åt att framhålla vikten av att SKF måste ligga i framkant vad gäller tillverkningsteknologi – det kommer att vara en avgörande faktor för att bli en vinnare i konkurrensen. 2015 var ett tufft år med en vikande marknad. Positivt var ett starkt kassaflöde.

Vad frågade Folksam: Vi ville veta om SKF, som är ett globalt bolag, kan bli mer transparent när det gäller hur mycket skatt det betalar i olika länder. Vi berömde också SKF för satsningen på relevanta mål på hållbarhetsområdet, bland annat att bolaget identifierat att den största insatsen det kan göra för klimatet är att hjälpa kunderna att bli klimatsmarta. För detta har SKF ett särskilt produktprogram kallat BeyondZero. Folksam undrade hur SKF kan få fart på försäljningen av BeyondZero-produkterna.

Vad svarade bolaget: Ordförande Leif Östling svarade att bolaget följer de lagar och regler som finns och tillade att det finns många olika skatter och att området är komplext. Vd pekade på att kundernas utvecklingscykel bestämmer tempot för försäljning av nya produkter. Det kan handla om många år, men bolaget ser en acceleration. T ex håller de på med en lösning till en växellåda åt en kund där man kan minska co2-utsläpp och erhålla en annan klassificering bara pga detta. ”Lagstiftning skulle vara ett sätt att hjälpa oss att få en väg framåt”, sa han.

Övriga frågor: Marianne Nilsson på Swedbank Robur frågade om hur SKF ligger till när det gäller digitalisering och hur produkterna ska bli mer prismässigt konkurrenskraftiga. Vd berättade med stor entusiasm om vilka stora möjligheter som öppnas med digitalisering och att det ger kostnadseffektivitet. Målet är att få bort allt svinn och tack vare digitaliseringen blir det nu möjligt att mäta och följa upp på ett helt annat sätt. Dels kan onödig lagerhållning undvikas, dels får SKF information om hur maskinerna ute hos kunder mår. ”Vi kan agera innan kunden förstår att den har ett problem”, sa vd och påpekade att SKF kan ge kunden övervakningssystem kostnadsfritt i utbyte mot att få tillgång till datat.

Ordförande tillade att digitalisering är en viktig fråga för styrelsen och kompetens finns. ”Det här är inget nytt utan en evolution. Men de datamängder som vi kan överföra och de sensorer vi har nu är mycket bättre än för 10-15 år sedan”, sa han och förutspådde att en betydande del av affären i framtiden kommer att ligga inom tjänster, där hårdvaran är förutsättningen.

Båda nämnde ett projekt som SKF deltar i tillsammans med Ericsson och Chalmers som gäller 5G-nät, där mobildata kan överföras med 1Gb/s. Enorma mängder data kan då överföras och frågan blir hur man ska kunna göra relevanta sökningar.

En representant för Aktiespararna undrade hur man ska tolka SKF:s nya finansiella mål, givet att man för närvarande ligger långt ifrån. Vd förklarade att industrin har långa cykler och att man därför måste se målen på en hel sådan cykel. Den organiska tillväxten är givetvis beroende av omvärldsfaktorer medan avkastning på sysselsatt kapital är enklare att planera för. Det sysselsatta kapitalet kan sänkas genom att man producerar mer och mer direkt mot kundbehov i stället för att ha lager.

Övrigt: Innan stämman började uppträdde Dana Dragomir på panflöjt med gamla hits som Mio min Mio och Halleluja.

Stämmans ordförande Leif Östling, som även är styrelseordförande, klubbade igenom beslutet om höjda arvoden till styrelsen, med cirka 3 procent, innan någon hann protestera. Efter det kvicka klubbslaget begärde en aktieägare ordet och yrkade på en sänkning med 20 procent, med tanke på resultatutvecklingen. Detta vann inget bifall men hans reservation togs till protokoll.

@Etikkatten Tweets från stämman:

Nästa år ska Göteborgs spårvagnar gnissla mindre tack vare smörjsystem från #SKF #detvarpåtiden

Lagstiftning på CO2-området skulle hjälpa #SKF få fart på försäljning av BeyondZero-produkterna #årsstämma

Aktiespararna-representant inte imponerad över att finansiella mål gäller 8-10 år. Ordf Leif Östling slår fast: ”Vi har tålamod” #SKF

Vi röstar emot långsiktigt incitamentsprogram i #SKF pga av otydlighet i målnivåer mm #årsstämma

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *