Årsstämma Getinge 2016

Vd Axel Myers, ordförande Carl Bennet och ekonomidirektör Pernielle Fabricius

Vd Alex Myers, ordförande Carl Bennet och ekonomidirektör Pernille Fabricius

Bolag: Getinge

Var: Hotell Tylösand, Tylösand

När: 30 mars

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Bolagsordningen ändrades för att styrelsen skulle kunna utökas med en person, nämligen den förra vd:n Johan Malmquist. Kvinnor utgör trots den manliga utökningen 33,33% av styrelsen.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Styrelsens ordförande Carl Bennet satt som vanligt själv som ordförande under stämman. Han presenterade samtliga i styrelsen och koncernledningen samt revisorerna. Den nyligen värvade ekonomidirektören Pernille Fabricius fick själv tillfälle att presentera sig. Carl Bennet beskrev också hur Getinge styrs och hur styrelsen arbetar.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd Alex Myers är relativt ny på sin post. Han inledde med att konstatera att han för ett år sedan, innan han tillträdde, sa att han fått drömjobbet. Och att det fortfarande är drömjobbet. Han ägnade större delen av sitt anförande till att förklara hur Getinge ska förändras för framtiden genom fempunktsprogrammet ”Big 5” som ska genomföras på cirka fyra år.

Vad frågade Folksam: Vi ville veta om Getinge, som är ett globalt bolag, kan bli mer transparent när det gäller hur mycket skatt det betalar i olika länder.

Vad svarade bolaget: Vd svarade att bolaget följer de lagar och regler som finns, inte minst när det gäller transfer pricing. Bolaget övervakar också noga OECD:s agerande på området och de s k BEPS-reglerna som väntas gälla från 2017. Ekonomidirektören fyllde i att det är möjligt att redovisa skatt per land.

Övriga frågor: Det kom flera frågor angående goodwillposten i Getinges balansräkning. Den nyligen avgångna ekonomidirektören förklarade hur den värderas varje år och att den absolut inte är något att oroa sig för.

Ett par aktieägare oroade sig för marginalpress och för bolagets kvalitetsproblem som lett till ingripande från FDA. Både vd och ordförande lyssnade uppmärksamt och svarade uttömmande på frågorna.

Övrigt: Det var oväntat att Aktiespararna inte kommenterade valet av Johan Malmquist till styrelsen med anledning av mängden uppdrag som han har.

@Etikkatten Tweets från stämman:

En aktieägarfråga vid #årsstämman i #Getinge: Vad vet koncernledningen som inte vi vet? Bara vd äger aktier.

Ordföranden tackar ekonomidirektören Pernille Fabricius för att hon ”inte kör med halvfems och halvfjerds”. #Getinge #årsstämma

Incitamentsprogram till 87 nyckelpersoner godkänt. Tydligt, enkelt, helt prestationsbaserat och tre års inlåsning. #Getinge #årsstämma

Carl Bennet gör bokslut på Ulf Grunanders 23 år som ekonomidirektör. Spontana applåder. #Getinge #årsstämma

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *