Årsstämma Industrivärden 2015

Inbäddad bildlänk

Bolag: Industrivärden

Var: Vinterträdgården Grand Hotell I Stockholm

När: 6 Maj

Vad beslutades: Stora förändringar i styrelsen med tvp nya ledamöter och en ny ordförande.

Vad sa ordförande i sitt anförande: Avgående Styrelseordföranden Sverker Martin-Lööf  berättade om företaget och om sina insatser, Industrivärdens finansiella utveckling och om de olika portförljbolagen.

Vad sa vd i sini själva inte anslutit er till FN:s Global Compact, som just handlar om dessa frågor.tt anförande: Avgående vd Anders Nyreén talade I sitt  anförande om vikten av att vara en långsiktiga ägare  och om att Industrivärden under hans ledning har haft en gynnsam tillväxt och aktiekursutveckling. Han beklagade det faktum att han skulle avgå och att det var något han inte valt själv.

Vad frågade Folksam: Ni skriver på er hemsida att Industrivärden i egenskap av långsiktig aktiv ägare har en mångårig kultur av hållbarhetsorienterat ansvarstagande. Vidare att hållbart företagande är en naturlig förutsättning för långsiktigt värdeskapande och att ni ser frågor som miljöhänsyn, mänskliga rättigheter och affärsetik som viktiga aspekter i innehavsbolagens verksamheter. Trots detta så har ni själva inte anslutit er till FN:s Global Compact, som just handlar om dessa frågor. Vd svarade förra året att det mer skulle var en ”symbol handling”. Är det inte dags även för er att ompröva ert beslut att stå utanför Global Compact? En symbolisk handling som visar på att ni tar hållbarhetsfrågor är just vad Industrivärden behöver.

Vad svarade vd: .Avgående vd Anders Nyrén svarade att han också ansåg att Industrivärden borde gå med i Global Compact och att han uppmanade den nya styrelsen att ta det beslutet

Övriga frågor: Swedbank Robur  sa att det behövs en nystart för bolaget och att det är viktigt att ledningen tar hänsyn hänsyn till samhällets värderingar. Flera aktieägare frågade om hållbarhetsarbetet. Aktiespararna menade att granskningen av SCA och Industrivärden var nödvändig.   Många aktieägare yttrade sig angående företagets representation och val av transportsätt för styrelse och ledning.

Övrigt:

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

 • En aktieägare är bestört över hur Boman o Lundberg tillskansat sig makten Rena Shakespeare dramat säger han #industrivärden
 • Nu en talare som presenterar sig som Lennart Hitler, som ett skämt #industrivärden
 • Nu tackar avgående ordf avgående vd för hans 14 år i #industrivärden -Du har alltid fått högsta betyg

 

 

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *