Rapport från årsstämma i JM

JM

Trots en mindre skara aktieägare lyckades man åstadkomma kö. Aktieägare älskar att köa. 

Var: bolagets lokaler Solna

När: tisdagen 21:a april

Hur många närvarade: ”cirka 120 anmälda aktieägare vilket innebär cirka 100 närvarande ” enligt arrangör. På vägen ut från stämman mötte vi några stämmodeltagare som fastnat på en buss. De bjöds dock in till att ta del av förtäringen vilket nog var ett ok plåster på såren.

Vad beslutades: vanliga göromål samt beslut om konvertibler.

JM värdering av konvertibler

(Värdering av konvertibler. Detta är del av första av totalt 18 sidor matematiska formler av hur värderingen görs.)

Vad sa ordförande Lars Lundquist: han gjorde en översiktlig genomgång av styrelsens och utskottens arbete under året. Investeringsutskottets ordförande berättade om deras arbete generellt.

Vad sa vd Johan Skoglund: han pratade om fjolårets som var mycket bra. Fyra framgångsfaktorer nämndes; kundrelationer, samhällsbyggaren JM, hållbarheten som är integrerad i verksamheten och hållbara medarbetare där ledorden var laganda – prestation – trivsel.

Vad frågade Folksam: JM har under det senaste året satt upp många nya mål som rör hållbarhet. Det handlar exempelvis om mål för minskade arbetsplatsolyckor eller om miljö- och klimatmål. Min fråga till vd är om ni även satt upp några ekonomiska incitament för att medarbetarna ska arbeta mer fokuserat för att nå dessa mål?

Vad svarade vd: vi har börjat titta på det. JM har idag en rörlig del av ersättningen som heter ”ordning och reda”. Man får denna rörliga lön om man når 91% ordning och reda. Där finns en mängd parametrar, bland annat inom hälsa och säkerhet. När det blir avdrag från procentsatserna och därmed inte säkert att man når sin rörliga lön handlar det idag oftast om att man inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att undvika fallolyckor.

Övriga frågor:
Första AP-fonden frågade om kommunikation kring korruptionsarbete inom bolaget, vilken utbildning och rapportering sker, huruvida den nya uppförandekoden skulle bli publik snart och vilka som omfattas av den och om whistleblowersystem.

Tweets från stämman:

Nu vd:s anförande. Pratar bla om köket och badrummets betydelse i våra hem. I kök gör man bla läxor och i badrum har man egentid #jm

Mycket lärorika filmer hur Kista torn byggs #jm Rätt långt ifrån svulstiga Corporate filmer. Ingen bas. Eller amerikansk VoiceOver

Vd pratar mkt om hållbarhet och även hållbara medarbetare #jm. Bra.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *