Rapport från årsstämma i ICA-gruppen

ICA 1

Kö för att komma in på stämman på Globen. Ifjol var det på Friends vilket då fick kritik för att ligga otillgängligt. Att välja mastodontscener som dessa arenor kan te som utslag av storhetsvansinne men förklaras bra av att stämman sammanfaller med de årliga ICA-dagarna för anställda och intressenter.

 

Var: Globen, Stockholm

När: onsdagen 22:a april
ICA 2

Det bjöds på godsaker och läckerheter före stämman.

Hur många: vi fyllde inte Globen. Eller den avdelade delen. Men ca 500 personer på plats.

ICA 3

 

Vad beslutades: vanliga göromål plus inval av en ny kvinna i styrelsen.

Vad sa ordförande Claes-Göran Sylvén: han talade först om det första året som börsnoterat bolag. Och nu det andra året. 26 st styrelsemöten under året pga förvärv av apoteket Hjärta och försäljning av Ica Norge. Ica har aldrig stått starkare.

Vad sa vd Per Strömberg: han talade om fyra punkter: ett händelserikt år, finansiell utveckling 2014, strategiska prioriteringar kommande år och några trender på marknaden och lite om 2015. Under trenderna på marknaden pratade vd lite om det hållbara företaget och hållbarhet och ansvar som man jobbar mycket med. ICA kommer att stödja kundernas hälsosamma val.

Vad frågade Folksam: Det är mycket glädjande att ta del av ICA-gruppens hållbarhetsarbete då ni täcker in och har tänkt på i stort sett allt som vi tänker på när det gäller hållbarhet. Ni har bra program, mål och tankar kring hållbarhet vilket gör oss som investerare mycket trygga.

Men.

Det finns ju alltid ett men.

Och i ICA-gruppen dessutom väldigt gott om just män. Men inte lika många kvinnor. Hur styrelsen ser ut är ju aktieägarnas och årsstämmans ansvar men koncernledningen kan ICA påverka själva. Där är fyra av 13 kvinnor. Hur ser det på övriga befattningar? Är ICA-gruppen en jämställd grupp eller är detta ett område som ni kan bli bättre på?

Vad svarade vd Per Strömberg: vi är ganska duktiga. Sedan vi sålde ICA Norge och blev av med en gubbe är det nu fyra av tolv som är kvinnor i vår koncernledning. Rekryteringar till koncernledningen de senaste året har varit tunga poster som fyllts av kvinnor. Vi gör framsteg. På de högsta tre chefsnivåerna i bolaget är idag 47% kvinnor. Nära det långsiktiga målet om 50%. Vi behöver dock mer folk med utländsk bakgrund. Generellt går det åt rätt håll gällande kvinnor.

Övriga frågor:

Aktiespararna ställde frågor om e-handel, onlinemål och egna märkesvaror.

Övriga, enskilda aktieägare, ställde frågor av både finansiell och verksamhetsnatur som alla besvarades tämligen utförligt av vd och ordförande.

Tweets från stämm@n:

Ordf går igenom året som gått redan före stämman öppnas.Får applåder och går och sätter sig där han direkt väljs till ordf för stämman #ica

Vi får även namn på de som representerar ägare som tillsammans motsvarar drygt 90% av aktierna #ica

 De är två och representerar industrivärden och ica #ica.

 Nu vd:s anförande. Kör ett tidstypisk fyrpunktsanförande. #ica

 Öppnar med ”ett händelserikt år” #ica

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *