Rapport från årsstämma Intrum Justitia

bild intrum

Bolag: Intrum Justitia

Var: Operaterassen, Stockholm

När: 22 april 2015

Hur många närvarande: ca 100 personer

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa vd i sitt anförande: Berättade om bland annat att Intrum Justitia vill vara en katalysator för en god ekonomi i Europa och levererar tjänster i hela kedjan.

Vad frågade Folksam:För två år sedan ställde vi en fråga som rörde bristen på jämställdhet i koncernledningen. Idag är en av nio i ledningen kvinna och vi vet att ni aktivt jobbar med frågan. Jag undrar om vd kan berätta vad som hänt sedan dess?

Vi frågade också för två år om att skriva under Global Gompact. Med tanke på ert omfattande arbete ni gjort med Code of Conduct och senare även antikorruptionsfrågan så kanske det är något ni nu funderar över?

Vad svarade vd: Vd Lars Wollung svarade att sedan de fått en kvinna i ledningen har det inte hänt någonting. De roller och funktioner de har ska komma utifrån ”Intrum Way”. Vi har en organisations som leverar bra idag.

Vi ska alltid ha en kvinnlig kandidat vid en final. Vi ansträngt oss att ha en kvinna men i slutändan handlar det om kompetens. Hoppas att det ska bli en kvinna men absolut handlar det om kompetens. Vi har många kvinnliga chefer men vi kan säkert bli bättre på att hjälpa dem fram. Men vi har i alla fall en växande bas och på lång sikt ser det bra ut men vi kan bli bättre. Vi är numera organiserade som en bank vilket har gjort mycket för vår Governance. Vi beskriver hur vi bidrar till ett hållbart samhälle. Vi följer upp det i olika medarbetarundersökningar. När det gäller Global Compact lever vi efter dessa punkter. Men har ej tagit beslut om detta åtagande med rapportering. Men vore bra att vara en förebild för andra bolag. Tycker hela Intrum Justitias affärside bidrar till ett hållbart samhälle.

Övriga frågor: Swedbank – I årsredovisningen kan man set att kundernas betalningsförmåga har en negativ utveckling. Hur ser ni på det och hur kan det påverka Intrum Justitia. Om vi antar att den låga räntab är ganska långvarig hur det skulle påverka företaget.

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *