Årsstämma TeliaSonera 2015

Embedded image permalink

Bolag: Telia Sonera

Var: Waterfront Congress Centre, Stockholm

När: 8 april 2015

Vad beslutades: En kvinna valdes till stämmoordförande. Sedvanliga  stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Samtliga styrelseledamöter omvaldes. Belöningsprogram till anställda och ledning infördes.

Vad sa ordförande i sitt anförande: Ordförande Marie Ehrling sa att kärnverksamheten I bolaget har stärkts och att en reviderad hållbarhetsstrategi har införts. detta bildar en stabil grund för framtiden. TeliaSoneras  etiska upprustningen sker med fokus på att en en ny företagskultur ska växa fram.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd förutsåg att TeliaSonera 2018 ska vara främts i nya generationens telekom bolag. Ledord för detta är ”All in”. Vd menade att bolaget har ett ansvar i de lander de verkar i, och att det kan göra skillnad, även om det tar tid. Vd berörde frågan kring sin partner i Azerbadjan och sa att -Det är inte bra, att det troligen är någon som står makten nära.

Vad frågade Folksam:

Ni säger att TeliaSonera försöker påverka lagstiftning rörande övervakning av kommunikation och att ni under 2014 har träffat beslutsfattare och opinionsbildare i Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Tadzjikistan och Uzbekistan. Kan Vd berätta något om hur detta har tagits emot? Har detta påverkansarbete lett fram till några förändringar?

TeliaSonera är medlem i ICT Coalition for Children Online som syftar till att hjälpa yngre internetanvändare i Europa att få ut mesta möjliga av onlinevärlden och hantera eventuella utmaningar och risker. Kan Vd berätta något om vad detta medlemskap har lett fram till och vilka lärdomar TeliaSonera har tagit till sig?

Vad svarade vd: Han svarar att det inte lett till något ännu men att de i alla fall ”vet vad vi tycker” och att denna typ av diskussioner är återkommande när de träffar myndighetsföreträdare i Euroasien.

Engagemanget i ICT är ett av manga och frågan om barn och ungdomar är viktig.

Övriga frågor: Många aktieägare hade frågor på stämman. Dessa handlade om hållbarhet, värdet på vissa fodringar, konsolidering och förvärv.

Övrigt: Cirka 1200 personer deltog i stämman. En aktieägare föreslog att göran Persson skulle utses till ordförande. Denna fråga lämnades utan bifall.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

 

 

Klädkoden är svart och slipslöst på vd

Det som är accepterat idag kan vara ifrågasatt i framtiden ordf

Nu blir det som gratulerar till sin etiska renovering

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *