Rapport från årsstämma i Volvo 2015

Embedded image permalink

Bolag: Volvo lastvagnar

Var: Konserthuset Göteborg

När: 1 april 2015

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. En kvinna avgick ur styrlsen och en ny valdes in.

Vad sa ordförande i sitt anförande:

Vad sa vd i sitt anförande: Pratar om förändringen som startade 2012. Omfattande omställningar som sen här tar tid. Styrelsens uppgift är att stötta ledningen och bidra till processen. 2014 fokus på produktivitet och effektivitet.

Nu är Olof Persson inne på hållbarhet. Miljö, ekonomisk och social hållbarhet.
Fabriken i Gent blivit co2-neutral tar han upp som exempel.

Vad frågade Folksam: Vi fterfrågade mer transparens,i skatteresovisningen i bolagets olika länder.

Transparens i företagens rapportering är viktigt för att investerare, aktieägare och andra intressenter i företagen, ska kunna fatta beslut baserade på korrekt information. Transparens är också viktigt för att de myndigheter som företagen kommer i kontakt med ska kunna hantera uppgifter om företagen på ett korrekt sätt, t.ex. när det gäller beskattning.

Enligt Transparancy International bör företagen redovisa relevanta uppgifter för sin verksamhet i alla länder där företaget är aktiv. Land-för-land-rapporteringen är för utomstående ett sätt att kontrollera att företagen betalar skatt i de länder där de är verksamma och att företagens pengar endast går till legitima ändamål och projekt i samhället. Det är en redovisning som ger bra insyn i företagens olika aktiviteter.

Kan vd beskriva varför Volvo har valt att inte redovisa sina skattebetalningar och sina intäkter på det sätt som Transparancy international rekommenderar?

Vi sa också att det är viktigt att Volvos ledning  är proaktiva i kommunikationen kring utredningen om kartellbildningen i vilken EU-kommissionen misstänker att Volvo och andra europeiska lastbilsbolag har samarbetat om priser.

Vad svarade vd: Vd Olof Persson i svarade att de kommer att göra så som OECD:s nya riktlinjer kommer att rekommendera, den integrerade hållbarhetsrapporten kommer också att öka transparensen.  Volvo har avsatt cirka 3,8 miljarder kronor i eventuella böter, men vd:n hänvisade till att utredningen är sekretessbelagd. – Vi tar naturligtvis väldigt allvarligt på utredningen och samarbetar fullt ut med EU-kommissionen.

Övriga frågor: Aktiespararna efterfrågade en lösning på den dåliga lönsamheten i Volvokoncernen. Den låga vinstmariginalen på tre procent var inte tillfredställande.  Vd menade att framtiden ser ljus ut. och att Volvo är rustade för att möta konkurrenterna under 2015 – vi är på rätt väg.

 

Övrigt:

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @

Men lönsamheten har iaf gått upp

Vd i nämner EU utredningen om kartell översiktligt skyller på sekretess, kan inte säga något -3,8 miljarder som ej berörs vidare

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *