Rapport från årsstämma i Getinge

GetingeFolkligt, festligt och fullsatt

Var: Hotell Tylösand, Halmstad

När: onsdagen den 25 mars

Hur många närvarade: oklart men enligt ordförande Bennet så är det nog rekord. Enligt funktionär fler än 650 personer.

Vad beslutades: vanliga göromål. Samt avtackning av avgående vd och välkomnande av tillträdande vd.

Vad sa ordförande Carl Bennet: han presenterade styrelsen där samtliga kvinnor satt på hans högra sida. Männen på  vänstra. Visade även en mycket bra och pedagogisk skiss över bolagsstrukturen och aktieägarnas plats.

Vad sa avgående vd Johan Malmquist: konstaterade att det var hans 19:e och sista årsstämma. Hotade dock med att återkomma nästa år för att sitta längst fram med sina aktier och ställa elaka frågor till sin efterträdare Alex. Sen en lång redogörelse över Getinge i dåtid, nutid och framtid. Väldigt framåtblickande för att komma från en vd som gjorde sin sista arbetsdag.  Han avslöjade även att årsredovisnings ordet ”utmanande” betyder att året har varit tufft.

Vad sa tillträdande vd Alex Myers: han talade fritt ur hjärtat och berättade om sin bakgrund och att han nu fått sitt drömjobb. Bjöd på många fina ord om sin företrädare och om Getinge.

Vad frågade Folksam: om kopplingen mellan de satta miljömålen som rapporteras kvartalsvis och kostnadbesparing. Hur stora blir dessa kostnadsbesparingar och skulle dessa miljömål kunna ligga till grund för de rörliga ersättningarna och bonusarna i företaget.

Vad svarade vd: den största klimatpåverkan finns i form av CO2-utsläpp. Och de kommer främst från transporter och egna resor. Med en ny koncernfunktion för logistik så kommer transporterna att optimeras och fler lastbilar utnyttjas bättre. Detta kommer att leda till minskade CO2-utsläpp och minskade kostnader. Räknar med att spara ca 20%; både vad gäller utsläpp och utgifter.

Övriga frågor: hållbarhetsfrågor från branschkollegorna på Första och Andra AP-fonderna om korruption respektive miljö och jämställdhet, frågor från Aktiespararna och från enskilda aktieägare.

Tweets från @etikkatten och från stämman:

”Enskild aktieägare öser lite male-love över avg vd och tycker att han borde kunna företräda produkten vita-pro m sin pillemariska blick #getinge”

”Var ligger det där hemlighuset” undrar @aktiespararna med anledning av att det endast står en postbox som adress i årsredovisningen #getinge”

”Den grekbördige nya vd:n berättade han som 20-åring träffade sin svenska fru på en grekisk strand och på den vägen är det #getinge”

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *