Rapport från årsstämma i Castellum

 

Var: RunAn, Chalmers, Göteborg

När: torsdagen den 19:e mars

Hur många närvarade: ungefär 300

Vad beslutades: inval av fd IT- och energiminister Anna-Karin Hatt i styrelsen. Och vanliga årsstämmogöromål.

Vad sa ordförande: Charlotte Strömberg, en av få kvinnliga ordförande på Stockholmsbörsen, började med att presentera styrelsen som är på plats för att möta aktieägare. Tre av sju kvinnor i styrelsen. Talade om Hållbart värdeskapande som en av fyra viktiga punkter för bolaget. Öppnade och avslutade sitt anförande med att citera ur Alice i Underlandet.

Quotation-Lewis-Carroll-running-Meetville-Quotes-111085

Kommenterade den styrelseenkät som genomförts med att det var synd att frågan om det är bra för aktieägarna och leder till hållbart värdeskapande inte ställdes där.

Vad sa vd: han talade väldigt mycket om balans- och resultaträkningen, som såg bra ut. Och lät hela koncernledningen presentera sig själva. Visade på hur Castellum ligger till i hållbarhet idag och vilka mål man har för hållbarhetsarbetet för 2017.

Vad frågade Folksam: om det visselblåsarsystem som både ordförande och vd berättat om. Hur är det uppbyggt, vem ansvarar för det, hur kan anonymitet garanteras. Frågade även om formuleringen i uppförandekoden att Castellums namn inte ska sammanblandas med politiska frågor eller partier.
Vad svarade vd: att visselblåsarsystemet ligger externt, hos en tredje part, som garanterar anonymitet. Skrivelsen om politiska partier är helt enkelt att Castellum inte ska sammankopplas med något sådant.
Övriga frågor: äldre man gillade Castellums satsningar på lärlingssystem men undrade hur de äldre togs tillvara på. Och även hur den kvinnliga representationen kunde ökas.

Övrigt: stämmans ordförande valde att avsluta stämman med att läsa en egenskaldad dikt om våren. Till stor glädje och uppskattning bland åhörarna.

Tweets från @etikkatten och från stämman:

Det blir en väldigt personlig touch på stämman när samtliga anställda visas på bild. Och hela koncernledningen presenterar sig #castellum

Katten fick bra svar på fråga om hur visselblåsarsystemet kan garantera anonymitet till uppgiftslämnare. #castellum

Kvinnlig ordf skickar ut manlig vd efter blommor till avgående kvinnlig styrelseledamot. #castellum

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *